Plastyfikatory REACH

DPHP – zarejestrowany 23/11/2010

    • Substancja: Ftalan bis(2-propyloheptylu) (kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, ester bis(2-propylo-heptylowy), FDPH, ftalan di(2-propyloheptylu), DPHP)
    • Nr CAS / EC: 53306-54-0 / 258-469-4

SU -       Sektor stosowania

PROC -  Kategoria procesu

PC –       Kategoria produktu

AC -       Kategoria wyrobu

ERC -     Kategoria uwolnienia do środowiska

-->