Chemikalia

Chemikalia

W ramach naszego kompleksu produkcyjnego wytwarzamy także półprodukty, które stosujemy nie tylko do produkcji naszych alkoholi OXO oraz plastyfikatorów, ale też oferujemy naszym odbiorcom.

W naszej ofercie znajdują się takie półprodukty jak: aldehydy n-masłowy i izomasłowy, bezwodnik ftalowy, Oktanol F oraz wodór.


Wykaz produktów

produkt inne nazwy numer CAS wzór strukturalny
Chemikalia

Aldehyd Izomasłowy

izobutanal, 2-metylopropanal

78-84-2

Aldehyd izomasłowy

Aldehyd N-masłowy

n-butanal

123-72-8

Aldehyd n-masłowy

Bezwodnik Ftalowy

2-Benzofuran-1,3-dion, Bezwodnik kwasu ftalowego, Bezwodnik kwasu benzeno-1,2-dikarboksylowego

85-44-9

Bezwodnik ftalowy ciekły

Wodór Sprężony

Wodór

1333-74-0

Wodor sprezony

produkt:

Aldehyd Izomasłowy

inne nazwy

izobutanal, 2-metylopropanal

numer CAS

78-84-2

wzór strukturalny

Aldehyd izomasłowy

produkt:

Aldehyd N-masłowy

inne nazwy

n-butanal

numer CAS

123-72-8

wzór strukturalny

Aldehyd n-masłowy

produkt:

Bezwodnik Ftalowy

inne nazwy

2-Benzofuran-1,3-dion, Bezwodnik kwasu ftalowego, Bezwodnik kwasu benzeno-1,2-dikarboksylowego

numer CAS

85-44-9

wzór strukturalny

Bezwodnik ftalowy ciekły

produkt:

Wodór Sprężony

inne nazwy

Wodór

numer CAS

1333-74-0

wzór strukturalny

Wodor sprezony


Tabela zastosowań

Produkt Farben und Lacke Kabel und Leitungen Kunststoffe (PVC) Chemische Synthese Automobilindustrie Pharma und Kosmetikindustrie Technische Gase Textilien Sonstiges
Chemikalia
Flüssigwasserstoff
Isobutanal
n-Butanal
Phthalsäureanhydrid
Produkt: Flüssigwasserstoff
Farben und Lacke
Kabel und Leitungen
Kunststoffe (PVC)
Chemische Synthese
Automobilindustrie
Pharma und Kosmetikindustrie
Technische Gase
Textilien
Sonstiges
Produkt: Isobutanal
Farben und Lacke
Kabel und Leitungen
Kunststoffe (PVC)
Chemische Synthese
Automobilindustrie
Pharma und Kosmetikindustrie
Technische Gase
Textilien
Sonstiges
Produkt: n-Butanal
Farben und Lacke
Kabel und Leitungen
Kunststoffe (PVC)
Chemische Synthese
Automobilindustrie
Pharma und Kosmetikindustrie
Technische Gase
Textilien
Sonstiges
Produkt: Phthalsäureanhydrid
Farben und Lacke
Kabel und Leitungen
Kunststoffe (PVC)
Chemische Synthese
Automobilindustrie
Pharma und Kosmetikindustrie
Technische Gase
Textilien
Sonstiges