Alkohole OXO REACH

2-Etyloheksanol – zarejestrowany 28/09/2010

    • Substancja: 2-Etyloheksanol (2EH, 2-EH, 2-Etyloheksan-1-ol)
    • Nr CAS / EC: 104-76-7 / 203-234-3

Zastosowania:

Poz. Nazwa / opis Deskryptory
1.

Zastosowanie jako półprodukt.

 

Zastosowanie jako półproduktu lub środek chemiczny lub środka ekstrakcyjnego. Obejmuje recykling/odzyskiwanie, transfery materiałowe, przechowywanie, konserwacja i ładowanie (łącznie z jednostkami pływającymi/barkami, pojazdami drogowymi/kolejowymi i opakowaniami zbiorczymi), pobieranie próbek i związane z tym działania laboratoryjne.

SU: 3, 8, 9

PROC: 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15

PC: 19

AC: nie dotyczy

ERC: 1, 4, 6a

2.

Dystrybucja substancji

 

Ładowanie (łącznie z jednostkami pływającymi/barkami, pojazdami drogowymi/kolejowymi i kontenerami IBC) i przepakowywanie (łącznie z beczkami i małymi opakowaniami) substancji, łącznie z pobieraniem próbek, przechowywaniem, rozładowywaniem i powiązanymi działaniami laboratoryjnymi.

SU: 3, 10

PROC: 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15

PC: nie dotyczy

AC: nie dotyczy

ERC: 1, 2

3.

Formulacja substancji

 

Formulacja, łączenie, pakowanie i przepakowywanie substancji i jej mieszanin w operacjach okresowych lub ciągłych, łącznie z magazynowaniem, transferem materiału, mieszanie, pakowanie na dużą i małą skalę, konserwowanie i związane czynności laboratoryjne.

SU: 3, 10

PROC: 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15

PC: nie dotyczy

AC: nie dotyczy

ERC: 2

4.

Zastosowanie w powłokach (przemysłowe)

 

Obejmuje zastosowanie w powłokach (farby, tusze, kleje, itp.) łącznie z narażeniami podczas użycia (łącznie z przyjęciem materiału, magazynowaniem, przygotowaniem i transportowaniem ładunków masowych i półmasowych, rozpylaniem poprzez natrysk, nakładanie za pomocą wałka, poprzez powlekanie, zanurzanie, pokrywanie strumieniem, kąpiel w wannie na liniach produkcyjnych i formowanie błony) i czyszczenia urządzeń, konserwacji i związanymi czynnościami laboratoryjnymi.

SU: 3

PROC: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 15

PC: 9a

AC: nie dotyczy

ERC: 4

5.

Zastosowanie w powłokach (profesjonalne)

 

Obejmuje zastosowanie w powłokach (farby, tusze, kleje, itp.) łącznie z narażeniami podczas użycia (łącznie z przyjęciem materiału, magazynowaniem, przygotowaniem i transportowaniem ładunków masowych i półmasowych, napylaniem poprzez natrysk, nakładaniem za pomocą wałka, pędzla, poprzez powlekanie ręczne lub podobnymi metodami i formowanie błony) i czyszczenia urządzeń, konserwacji i związanymi czynnościami laboratoryjnymi.

SU: 22

PROC: 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 10, 11, 13, 15, 19

PC: 9a

AC: nie dotyczy

ERC: 8a, 8d

6.

Rozcieńczenie koncentratu w celu przygotowania mieszaniny do końcowego zastosowania (profesjonalne)

 

Rozcieńczanie koncentratu w celu przygotowania mieszanin do końcowego zastosowania w dedykowanych i niededykowanych urządzeniach, szeroko dyspersyjnych zastosowaniach, stężenie w mieszaninach do końcowego zastosowania < 1%.

SU: 22

PROC: 5, 8a, 8b

PC: nie dotyczy

AC: nie dotyczy

ERC: 8d

7.

Rozcieńczenie koncentratu w celu przygotowania mieszaniny do końcowego zastosowania (konsumenci)

 

Rozcieńczanie koncentratu w celu przygotowania mieszanin do końcowego zastosowania w dedykowanych i niededykowanych urządzeniach, szeroko dyspersyjnych zastosowaniach, stężenie w mieszaninach do końcowego zastosowania < 1%.

SU: 21

PROC: nie dotyczy

PC: obejmuje wiele różnych produktów

AC: nie dotyczy

ERC: 8d

8.

Zastosowanie w laboratoriach (przemysłowe)

 

Zastosowanie w warunkach laboratoryjnych

SU: 3

PROC: 10, 15

PC: 21

AC: nie dotyczy

ERC: 2, 4

9.

Zastosowanie w płynach funkcjonalnych (przemysłowe)

 

Zastosowanie jako płyny funkcjonalne np. oleje kablowe, oleje przekładniowe, chłodziwa, izolatory, czynniki chłodnicze, płyny hydrauliczne w urządzeniach przemysłowych, łącznie z konserwacją i związanym z tym transferem materiałów.

SU: 3

PROC: 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 20

PC: 4, 17, 24

AC: nie dotyczy

ERC: 7

10.

Zastosowanie w płynach funkcjonalnych (profesjonalne)

 

Zastosowanie jako płyny funkcjonalne np. oleje kablowe, oleje przekładniowe, chłodziwa, izolatory, czynniki chłodnicze, płyny hydrauliczne w urządzeniach przemysłowych, łącznie z konserwacją i związanym z tym transferem materiałów.

SU: 22

PROC: 1, 2, 3, 8a, 9, 20

PC: 4, 17, 24

AC: nie dotyczy

ERC: 9a, 9b

11.

Zastosowanie w środkach czyszczących (profesjonalne)

 

Obejmuje profesjonalne zastosowanie jako składnik środków czyszczących łącznie z nalewaniem/rozładowywaniem z beczek lub pojemników

SU: 22

PROC: 2, 3, 4, 8a, 8b, 10, 11, 13

PC: 35

AC: nie dotyczy

ERC: 8a, 8d

12.

Zastosowanie w wierceniu pól naftowych i gazowych (przemysłowe)

 

Wiercenie szybów na polach naftowych i operacje produkcyjne (łącznie z wierceniem mułu i czyszczeniem szybu) obejmujące przemieszczanie materiału, formulację na miejscu, operacje w głowicy szybu, operacje wytrząsania i związane z tym czynności konserwacyjne.

SU: 3, 2a, 2b

PROC: 1, 2, 3, 4, 8a, 8b

PC: 20

AC: nie dotyczy

ERC: 4

Nazwa / opis:

Zastosowanie jako półprodukt.

 

Zastosowanie jako półproduktu lub środek chemiczny lub środka ekstrakcyjnego. Obejmuje recykling/odzyskiwanie, transfery materiałowe, przechowywanie, konserwacja i ładowanie (łącznie z jednostkami pływającymi/barkami, pojazdami drogowymi/kolejowymi i opakowaniami zbiorczymi), pobieranie próbek i związane z tym działania laboratoryjne.

Deskryptory

SU: 3, 8, 9

PROC: 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15

PC: 19

AC: nie dotyczy

ERC: 1, 4, 6a

Nazwa / opis:

Dystrybucja substancji

 

Ładowanie (łącznie z jednostkami pływającymi/barkami, pojazdami drogowymi/kolejowymi i kontenerami IBC) i przepakowywanie (łącznie z beczkami i małymi opakowaniami) substancji, łącznie z pobieraniem próbek, przechowywaniem, rozładowywaniem i powiązanymi działaniami laboratoryjnymi.

Deskryptory

SU: 3, 10

PROC: 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15

PC: nie dotyczy

AC: nie dotyczy

ERC: 1, 2

Nazwa / opis:

Formulacja substancji

 

Formulacja, łączenie, pakowanie i przepakowywanie substancji i jej mieszanin w operacjach okresowych lub ciągłych, łącznie z magazynowaniem, transferem materiału, mieszanie, pakowanie na dużą i małą skalę, konserwowanie i związane czynności laboratoryjne.

Deskryptory

SU: 3, 10

PROC: 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15

PC: nie dotyczy

AC: nie dotyczy

ERC: 2

Nazwa / opis:

Zastosowanie w powłokach (przemysłowe)

 

Obejmuje zastosowanie w powłokach (farby, tusze, kleje, itp.) łącznie z narażeniami podczas użycia (łącznie z przyjęciem materiału, magazynowaniem, przygotowaniem i transportowaniem ładunków masowych i półmasowych, rozpylaniem poprzez natrysk, nakładanie za pomocą wałka, poprzez powlekanie, zanurzanie, pokrywanie strumieniem, kąpiel w wannie na liniach produkcyjnych i formowanie błony) i czyszczenia urządzeń, konserwacji i związanymi czynnościami laboratoryjnymi.

Deskryptory

SU: 3

PROC: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 15

PC: 9a

AC: nie dotyczy

ERC: 4

Nazwa / opis:

Zastosowanie w powłokach (profesjonalne)

 

Obejmuje zastosowanie w powłokach (farby, tusze, kleje, itp.) łącznie z narażeniami podczas użycia (łącznie z przyjęciem materiału, magazynowaniem, przygotowaniem i transportowaniem ładunków masowych i półmasowych, napylaniem poprzez natrysk, nakładaniem za pomocą wałka, pędzla, poprzez powlekanie ręczne lub podobnymi metodami i formowanie błony) i czyszczenia urządzeń, konserwacji i związanymi czynnościami laboratoryjnymi.

Deskryptory

SU: 22

PROC: 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 10, 11, 13, 15, 19

PC: 9a

AC: nie dotyczy

ERC: 8a, 8d

Nazwa / opis:

Rozcieńczenie koncentratu w celu przygotowania mieszaniny do końcowego zastosowania (profesjonalne)

 

Rozcieńczanie koncentratu w celu przygotowania mieszanin do końcowego zastosowania w dedykowanych i niededykowanych urządzeniach, szeroko dyspersyjnych zastosowaniach, stężenie w mieszaninach do końcowego zastosowania < 1%.

Deskryptory

SU: 22

PROC: 5, 8a, 8b

PC: nie dotyczy

AC: nie dotyczy

ERC: 8d

Nazwa / opis:

Rozcieńczenie koncentratu w celu przygotowania mieszaniny do końcowego zastosowania (konsumenci)

 

Rozcieńczanie koncentratu w celu przygotowania mieszanin do końcowego zastosowania w dedykowanych i niededykowanych urządzeniach, szeroko dyspersyjnych zastosowaniach, stężenie w mieszaninach do końcowego zastosowania < 1%.

Deskryptory

SU: 21

PROC: nie dotyczy

PC: obejmuje wiele różnych produktów

AC: nie dotyczy

ERC: 8d

Nazwa / opis:

Zastosowanie w laboratoriach (przemysłowe)

 

Zastosowanie w warunkach laboratoryjnych

Deskryptory

SU: 3

PROC: 10, 15

PC: 21

AC: nie dotyczy

ERC: 2, 4

Nazwa / opis:

Zastosowanie w płynach funkcjonalnych (przemysłowe)

 

Zastosowanie jako płyny funkcjonalne np. oleje kablowe, oleje przekładniowe, chłodziwa, izolatory, czynniki chłodnicze, płyny hydrauliczne w urządzeniach przemysłowych, łącznie z konserwacją i związanym z tym transferem materiałów.

Deskryptory

SU: 3

PROC: 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 20

PC: 4, 17, 24

AC: nie dotyczy

ERC: 7

Nazwa / opis:

Zastosowanie w płynach funkcjonalnych (profesjonalne)

 

Zastosowanie jako płyny funkcjonalne np. oleje kablowe, oleje przekładniowe, chłodziwa, izolatory, czynniki chłodnicze, płyny hydrauliczne w urządzeniach przemysłowych, łącznie z konserwacją i związanym z tym transferem materiałów.

Deskryptory

SU: 22

PROC: 1, 2, 3, 8a, 9, 20

PC: 4, 17, 24

AC: nie dotyczy

ERC: 9a, 9b

Nazwa / opis:

Zastosowanie w środkach czyszczących (profesjonalne)

 

Obejmuje profesjonalne zastosowanie jako składnik środków czyszczących łącznie z nalewaniem/rozładowywaniem z beczek lub pojemników

Deskryptory

SU: 22

PROC: 2, 3, 4, 8a, 8b, 10, 11, 13

PC: 35

AC: nie dotyczy

ERC: 8a, 8d

Nazwa / opis:

Zastosowanie w wierceniu pól naftowych i gazowych (przemysłowe)

 

Wiercenie szybów na polach naftowych i operacje produkcyjne (łącznie z wierceniem mułu i czyszczeniem szybu) obejmujące przemieszczanie materiału, formulację na miejscu, operacje w głowicy szybu, operacje wytrząsania i związane z tym czynności konserwacyjne.

Deskryptory

SU: 3, 2a, 2b

PROC: 1, 2, 3, 4, 8a, 8b

PC: 20

AC: nie dotyczy

ERC: 4

SU -       Sektor stosowania

PROC -  Kategoria procesu

PC –       Kategoria produktu

AC -       Kategoria wyrobu

ERC -     Kategoria uwolnienia do środowiska

Dodatkowa informacja

2-Etyloheksan-1-ol znajduje się na liście CoRAP (Wspólnotowy Kroczący Plan Działań) i określa substancje, które mają zostać poddane sprawdzeniu ich zgodności z przepisami rozporządzenia REACH. Grupa Azoty ZAK S.A. w porozumieniu z innymi producentami substancji dokonała przeglądu danych oraz aktualizacji dossier, które następnie będzie sprawdzone przez wytypowane Państwo członkowskie.

Okres przeglądu przypada na lata 2014-2016.