Plastyfikatory

Oxoplast® O

Oxoplast® O jest plastyfikatorem o najdłuższej tradycji produkcyjnej.

Aby zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo prawne w zakresie jego szerokich pól zastosowań jesteśmy w trakcie jego autoryzacji zgodnie z procedurami REACH.

Oxoplast® O został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Podlega procedurze udzielania zezwoleń.

Oxoplast O
  • Nazwa handlowa: OXOPLAST®O
  • Nazwa chemiczna: Ftalan bis(2-etyloheksylu), Ftalan di(2-etyloheksylu)
  • Prawidłowa nazwa przewozowa: nie dotyczy (nie podlega RID/ADR)
  • Wzór chemiczny:

   - sumaryczny C24H38O4

   - półstrukturalny C6H4(COOC8H17)2

  • PKWiU: 20.14.34.0
  • CN: 2917 32 00
  • CAS: 117-81-7
Plastyfikatory Farby i Lakiery Kable i Przewody Tworzywa sztuczne (PCW) Synteza chemiczna Motoryzacja Przemysł medyczny i kosmetyczny Gazy techniczne Tekstylia Pozostałe
Oxoplast® O
Produkt: Oxoplast® O
Farby i Lakiery
Kable i Przewody
Tworzywa sztuczne (PCW)
Synteza chemiczna
Motoryzacja
Przemysł medyczny i kosmetyczny
Gazy techniczne
Tekstylia
Pozostałe

Do pobrania

Skontaktuj się z nami

 • Jolanta Kamys Kierownik Działu Sprzedaży Rynek Europa Środkowo-Wschodnia i Polska Skontaktuj się
 • Waldemar Pawelczyk Kierownik Działu Sprzedaży Rynek Europa Zachodnia i Świat Skontaktuj się
 • Monika Urbańczyk Kierownik Działu Sprzedaży Rynek Europa Południowa i Świat Skontaktuj się
 • Agnieszka Kurpińska Dyrektor Handlowy Jednostki Biznesowej Oxoplast Skontaktuj się