Plastyfikatory REACH

DBT, DBTP – zarejestrowany 26/04/2019

Substancja: Tereftalan di(n-butylu) (kwas 1,4-benzenodikarboksylowy, ester di(n-butylowy), DBTP)

Nr CAS / WE: 1962-75-0 / 217-803-9

Typ rejestracji: substancja standardowa, 100 – 1000 t/r.

Dossier: informacja na stronie ECHA