Rejestr Zbiorów Danych

Informacja nt. Rejestru Zbiorów Danych Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn Spółka Akcyjna

Rejestr Zbiorów Danych Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn Spółka Akcyjna prowadzony jest w formie elektronicznej:

  • na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719),
  • przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Grupie Azoty ZAK S.A., powołanego uchwałą Zarządu Spółki nr 8/15 z dnia 12.01.2015 r., zgłoszonego do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

Administrator Bezpieczeństwa Informacji udostępnia Rejestr do przeglądania w siedzibie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., ul. Mostowa 30 A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, bud. 110 (Dyrekcja Generalna), pok. 119 poprzez sporządzenie jego wydruku z systemu informatycznego.

Dane kontaktowe:

Tomasz Staudt
Kierownik Biura Ochrony Informacji
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
tel. +48 77 481 30 01
kom. +48 723 186 852
e-mail: tomasz.staudt@grupaazoty.com