Octyl alcohol F

    • Substancja: Pozostałość podestylacyjna, produkty uboczne z produkcji 2-etyloheksan-1-olu (“Oktanol F”)
    • Nr CAS / EC: 68609-68-7 / 271-832-1