Aldehydy

Aldehydy

W ramach naszego kompleksu produkcyjnego wytwarzamy także półprodukty, które stosujemy nie tylko do produkcji naszych alkoholi OXO oraz plastyfikatorów, ale też oferujemy naszym odbiorcom.

W naszej ofercie znajdują się takie półprodukty jak: aldehydy n-masłowy i izomasłowy oraz cas 1333-74-0 czyli wodór.


Wykaz produktów

produkt inne nazwy numer CAS wzór strukturalny
Aldehydy

Aldehyd Izomasłowy

izobutanal, 2-metylopropanal

CAS 78-84-2

Aldehyd izomasłowy

Aldehyd N-masłowy

n-butanal

CAS 123-72-8

Aldehyd n-masłowy

produkt:

Aldehyd Izomasłowy

inne nazwy

izobutanal, 2-metylopropanal

numer CAS

CAS 78-84-2

wzór strukturalny

Aldehyd izomasłowy

produkt:

Aldehyd N-masłowy

inne nazwy

n-butanal

numer CAS

CAS 123-72-8

wzór strukturalny

Aldehyd n-masłowy


Tabela zastosowań

Produkt Farby i Lakiery Kable i Przewody Tworzywa sztuczne (PCW) Synteza chemiczna Motoryzacja Przemysł medyczny i kosmetyczny Gazy techniczne Tekstylia Pozostałe
Chemikalia
Aldehyd Izomasłowy
Aldehyd n-Masłowy
Produkt: Aldehyd Izomasłowy
Farby i Lakiery
Kable i Przewody
Tworzywa sztuczne (PCW)
Synteza chemiczna
Motoryzacja
Przemysł medyczny i kosmetyczny
Gazy techniczne
Tekstylia
Pozostałe
Produkt: Aldehyd n-Masłowy
Farby i Lakiery
Kable i Przewody
Tworzywa sztuczne (PCW)
Synteza chemiczna
Motoryzacja
Przemysł medyczny i kosmetyczny
Gazy techniczne
Tekstylia
Pozostałe