Alkohole OXO REACH

n-Butanol – zarejestrowany 02/11/2010

    • Substancja: n-Butanol (butan-1-ol, alkohol n-butylowy)
    • Nr CAS / EC: 71-36-3 / 200-751-6

SU -       Sektor stosowania

PROC -  Kategoria procesu

PC –       Kategoria produktu

AC -       Kategoria wyrobu

ERC -     Kategoria uwolnienia do środowiska