Alkohole OXO REACH

n-Butanol – zarejestrowany 02/11/2010

Substancja: n-Butanol (butan-1-ol, alkohol n-butylowy)
Nr CAS / EC: 71-36-3 / 200-751-6
Typ rejestracji: substancja standardowa, ponad 1000 t/r.
Dossier:  informacja na stronie ECHA