Plastyfikatory REACH

DOTP, DEHT – zarejestrowany 06/09/2012

Substancja: Tereftalan bis(2-etyloheksylu) (kwas 1,4-benzenodikarboksylowy, ester bis(2-etyloheksylowy), DEHT, DOTP, tereftalan di(2-etyloheksylu))
Nr CAS / WE: 6422-86-2 / 229-176-9
Typ rejestracji: substancja standardowa, ponad 1000 t/r.
Dossier: informacja na stronie ECHA