Plastyfikatory REACH

DOTP, DEHT – zarejestrowany 06/09/2012

    • Substancja: Tereftalan bis(2-etyloheksylu) (kwas 1,4-benzenodikarboksylowy, ester bis(2-etyloheksylowy), DEHT, DOTP, tereftalan di(2-etyloheksylu))
    • Nr CAS / EC: 6422-86-2 / 229-176-9

SU -       Sektor stosowania

PROC -  Kategoria procesu

PC –       Kategoria produktu

AC -       Kategoria wyrobu

ERC -     Kategoria uwolnienia do środowiska