Plastyfikatory REACH

DOA, DEHA – zarejestrowany 11/12/2018

Substancja: Adypinian bis(2-etyloheksylu) (DEHA)

Nr CAS / WE: 103-23-1 / 203-090-1

Typ rejestracji: substancja standardowa, 100 – 1000 t/r.

Dossier: informacja na stronie ECHA