Alkohole OXO REACH

Izobutanol – zarejestrowany 04/11/2010

Substancja: Izobutanol (2-metylopropan-1-ol, alkohol izobutylowy)
Nr CAS / EC: 78-83-1 / 201-148-0
Typ rejestracji: substancja standardowa, ponad 1000 t/r.
Dossier: informacja na stronie ECHA