Alkohole OXO REACH

Izobutanol – zarejestrowany 04/11/2010

    • Substancja: Izobutanol (2-metylopropan-1-ol, alkohol izobutylowy)
    • Nr CAS / EC: 78-83-1 / 201-148-0

SU -       Sektor stosowania

PROC -  Kategoria procesu

PC –       Kategoria produktu

AC -       Kategoria wyrobu

ERC -     Kategoria uwolnienia do środowiska