Alkohole OXO REACH

2-Etyloheksanol – zarejestrowany 28/09/2010

    • Substancja: 2-Etyloheksanol (2EH, 2-EH, 2-Etyloheksan-1-ol)
    • Nr CAS / EC: 104-76-7 / 203-234-3

SU -       Sektor stosowania

PROC -  Kategoria procesu

PC –       Kategoria produktu

AC -       Kategoria wyrobu

ERC -     Kategoria uwolnienia do środowiska

Dodatkowa informacja

2-Etyloheksan-1-ol (2-eh) znajduje się na liście CoRAP (Wspólnotowy Kroczący Plan Działań) i określa substancje, które mają zostać poddane sprawdzeniu ich zgodności z przepisami rozporządzenia REACH. Grupa Azoty ZAK S.A. w porozumieniu z innymi producentami substancji dokonała przeglądu danych oraz aktualizacji dossier, które następnie będzie sprawdzone przez wytypowane Państwo członkowskie.

Okres przeglądu przypada na lata 2014-2016.