Alkohole OXO REACH

2-Etyloheksanol – zarejestrowany 28/09/2010

Substancja: 2-Etyloheksanol (2EH, 2-EH, 2-Etyloheksan-1-ol)
Nr CAS / EC: 104-76-7 / 203-234-3
Typ rejestracji: substancja standardowa, ponad 1000 t/r.
Dossier: informacja na stronie ECHA