Aldehydy

Aldehyd n-Masłowy

Aldehyd n-masłowy znany jako CAS 123-72-8 jest podstawowym półproduktem w produkcji naszych alkoholi OXO (2-EH i n-butanolu).

To jego jakość jest dla nich podstawowym wyznacznikiem.

Poza wewnętrznym przetwórstwem oferujemy ten produkt naszym klientom używającym go do produkcji rozpuszczalników, estrów, kwasów organicznych, żywic itd.

Aldehyd n-masłowy jest zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Może być stosowany wyłącznie do syntezy chemicznej.

  • Nazwa handlowa: Aldehyd n-masłowy
  • Nazwa chemiczna: n-butanal
  • Prawidłowa nazwa przewozowa: ALDEHYD MASŁOWY
  • Wzór chemiczny:

   - sumaryczny C4H8O

   - półstrukturalny CH3CH2CH2COH

  • PKWiU: 20.14.61.0
  • CN: 2912 19 00
  • CAS: 123-72-8
Aldehydy Farby i Lakiery Kable i Przewody Tworzywa sztuczne (PCW) Synteza chemiczna Motoryzacja Przemysł medyczny i kosmetyczny Gazy techniczne Tekstylia Pozostałe
Aldehyd n-Masłowy
Produkt: Aldehyd n-Masłowy
Farby i Lakiery
Kable i Przewody
Tworzywa sztuczne (PCW)
Synteza chemiczna
Motoryzacja
Przemysł medyczny i kosmetyczny
Gazy techniczne
Tekstylia
Pozostałe

Do pobrania

Skontaktuj się z nami