Plastyfikatory

Oxoviflex™ (DOTP, DEHT)

Oxoviflex™ (DOTP, DEHT) jest naszą odpowiedzią na rosnące zainteresowanie rynku przetwórstwa PCW plastyfikatorami nieftalanowymi. Produkt ten jest efektem reakcji naszego 2-EH oraz kwasu PTA, używanego także w produkcji butelek PET.

 • W przeciwieństwie do plastyfikatorów ftalanowych, Oxoviflex™ nie podlega ograniczeniom prawnym i aplikacyjnym – nie jest substancją stwarzającą zagrożenie zgodnie z kryteriami klasyfikacji rozporządzenia CLP.
 • W przeważającej liczbie przypadków Oxoviflex™ jest doskonałym substytutem dla plastyfikatorów ftalanowych.
 • Oxoviflex™ został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Więcej na temat Oxoviflex™:

Oxoviflex (DOTP, DEHT) wzor
  • Nazwa handlowa: Oxoviflex™
  • Nazwa chemiczna: ester bis(2-etyloheksylu) kwasu 1,4-benzenodikarboksylowego
  • Prawidłowa nazwa przewozowa: nie dotyczy (nie podlega RID/ADR)
  • DOTP, DEHT
  • Wzór chemiczny:

   - sumaryczny C24H38O4

   - półstrukturalny C6H4(COOC8H17)2

  • PKWiU: 20.14.34.0
  • CN: 2917 39 95
  • CAS: 6422-86-2
Plastyfikatory Farby i Lakiery Kable i Przewody Tworzywa sztuczne (PCW) Synteza chemiczna Motoryzacja Przemysł medyczny i kosmetyczny Gazy techniczne Tekstylia Pozostałe
Oxoviflex™ (DOTP, DEHT)
Produkt: Oxoviflex™ (DOTP, DEHT)
Farby i Lakiery
Kable i Przewody
Tworzywa sztuczne (PCW)
Synteza chemiczna
Motoryzacja
Przemysł medyczny i kosmetyczny
Gazy techniczne
Tekstylia
Pozostałe

Do pobrania

Skontaktuj się z nami