Alkohole OXO

Oktanol F

Oktanol F jest cieczą o różnych odcieniach barwy od żółtej poprzez żółtobrązową do zielonkawej o charakterystycznym zapachu.

  • Nazwa handlowa: Oktanol F
  • Nazwa chemiczna: Pozostałość podestylacyjna, produkty uboczne z produkcji 2-etyloheksan-1-olu
  • Prawidłowa nazwa przewozowa: nie dotyczy (nie jest substancją niebezpieczną wg przepisów RID/ADR)
  • Wzór chemiczny:

   - sumaryczny C4H10O

   - półstrukturalny CH3CH(CH3)CH2OH

  • PKWiU: 20.59.59.9
  • CN: 3824 99 92
  • CAS: 68609-68-7
Alkohole OXO Farby i Lakiery Kable i Przewody Tworzywa sztuczne (PCW) Synteza chemiczna Motoryzacja Przemysł medyczny i kosmetyczny Gazy techniczne Tekstylia Pozostałe
Oktanol F
Produkt: Oktanol F
Farby i Lakiery
Kable i Przewody
Tworzywa sztuczne (PCW)
Synteza chemiczna
Motoryzacja
Przemysł medyczny i kosmetyczny
Gazy techniczne
Tekstylia
Pozostałe

Do pobrania:

Skontaktuj się z nami