Chemikalia REACH

Aldehyd Izomasłowy – zarejestrowany 11/08/2010

Substancja: Aldehyd izomasłowy (2-metylopropanal)
Nr CAS / EC: 78-84-2 / 201-149-6
Typ rejestracji: transportowany półprodukt wyodrębniany, ponad 1000 t/r.
Dossier: informacja na stronie ECHA