Aldehydy

Aldehyd Izomasłowy

Aldehyd izomasłowy jest drugim z półproduktów wykorzystywanych w syntezie alkoholi OXO.

Bezpośrednim produktem jego przetwórstwa na naszych instalacjach jest izobutanol.

Oprócz tego zastosowania nasi klienci stosują produkt do dalszego przetwórstwa w kierunku estrów, żywic, amin, itd.

Aldehyd izomasłowy został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Może być stosowany wyłącznie do syntezy chemicznej.

  • Nazwa handlowa: aldehyd izomasłowy
  • Nazwa chemiczna: izobutanal, 2-metylopropanal
  • Prawidłowa nazwa przewozowa: ALDEHYD IZOMASŁOWY (ALDEHYD IZOBUTYROWY)
  • Wzór chemiczny:

   - sumaryczny C4H8O

   - półstrukturalny (CH3)2CHCHO

  • PKWiU: 20.14.61.0
  • CN: 2912 19 00
  • CAS: 78-84-2
Aldehydy Farby i Lakiery Kable i Przewody Tworzywa sztuczne (PCW) Synteza chemiczna Motoryzacja Przemysł medyczny i kosmetyczny Gazy techniczne Tekstylia Pozostałe
Aldehyd Izomasłowy
Produkt: Aldehyd Izomasłowy
Farby i Lakiery
Kable i Przewody
Tworzywa sztuczne (PCW)
Synteza chemiczna
Motoryzacja
Przemysł medyczny i kosmetyczny
Gazy techniczne
Tekstylia
Pozostałe

Do pobrania

Skontaktuj się z nami