Alkohole OXO REACH

Oktanol F – zarejestrowany 12/01/2012

    • Substancja: Pozostałość podestylacyjna, produkty uboczne z produkcji 2-etyloheksan-1-olu (“Oktanol F”)
    • Nr CAS / EC: 68609-68-7 / 271-832-1

SU -       Sektor stosowania

PROC -  Kategoria procesu

PC –       Kategoria produktu

AC -       Kategoria wyrobu

ERC -     Kategoria uwolnienia do środowiska