Alkohole OXO REACH

Oktanol F – zarejestrowany 12/01/2012

Substancja: Pozostałość podestylacyjna, produkty uboczne z produkcji 2-etyloheksan-1-olu (“Oktanol F”)
Nr CAS / EC: 68609-68-7 / 271-832-1
Typ rejestracji: substancja standardowa, ponad 1000 t/r.
Dossier:  informacja na stronie ECHA