Plastyfikatory REACH

TOTM – zarejestrowany 2/12/2020

Substancja: Trimelitan tri(2-etyloheksylu) / TOTM

Nr CAS/WE: 3319-31-1 / 222-020-0

Typ rejestracji: Substancja standardowa, >1000t/r

Dossier: informacja na stronie ECHA