Chemikalia REACH

Aldehyd n-Masłowy – zarejestrowany 07/10/2010

    • Substancja: Aldehyd masłowy (butanal, aldehyd n-masłowy)
    • Nr CAS / EC: 123-72-8 / 204-646-6

SU -       Sektor stosowania

PROC -  Kategoria procesu

PC –       Kategoria produktu

AC -       Kategoria wyrobu

ERC -     Kategoria uwolnienia do środowiska