Chemikalia REACH

Aldehyd n-Masłowy – zarejestrowany 07/10/2010

Substancja: Aldehyd masłowy (butanal, aldehyd n-masłowy)
Nr CAS / EC: 123-72-8 / 204-646-6
Typ rejestracji: transportowany półprodukt wyodrębniany, ponad 1000 t/r.
Dossier: informacja na stronie ECHA