Ludzie OXO

Dyrektor JB Oxoplast – Aleksander Grymel

 • Koordynator ds. projektu Estry Specjalistyczne – Lech Janik
 • Koordynator – Doradca Techniczny – Boris Fleites-Jończyk
 • Szef Biura Technologicznego – Barbara Siwik
 • Sekretarka – Beata Bajkiewicz

Dyrektor Handlowy JB Oxoplast – Agnieszka Kurpińska

 • Przedstawiciel Handlowy na rynek Ameryka Północna - Paweł Bozek
 • Przedstawiciel Handlowy na rynek niemiecki, austriacki, szwajcarski – Jacek Ogonowski
 • Koordynator ds. Sprzedaży – Ludomira Trojnar
 • Starszy Specjalista ds. Sprzedaży – Adam Rogala
 • Specjalista ds. marketingu – Rafał Bobko
 • Kierownik Działu Sprzedaży Rynek Europa Zachodnia i Świat –Waldemar Pawelczyk
  • Samodzielny referent ds. sprzedaży – Agnieszka Ciba
 • Kierownik Działu Sprzedaży Rynek Europa Południowa i Świat – Katarzyna Łukasik
  • Referent ds. sprzedaży – Barbara Skrzypczyk-Scheit
 • Kierownik Działu Sprzedaży Rynek Krajowy i Europa Środkowo-Wschodnia – Jolanta Kamys
  • Referent ds. sprzedaży – Tomasz Bednarz

Dyrektor Produkcji JB Oxoplast – Bogusław Gaca

 • Kierownik Wydziału WGS – Andrzej Dorosz
 • Kierownik Wydziału Estrów – Leszek Górczany
 • Kierownik Wydziału Aldehydów – Paweł Polański
 • Kierownik Wydziału Alkoholi – Andrzej Stypułkowski