Aktualności

CoRAP potwierdza, 2-etyloheksanol nie stanowi zagrożenia

23.12.2015
Chemical laboratory background. Laboratory concept.

Ocena CoRAP (Community Rolling Action Plan) obejmuje substancje, co do których istnieje podejrzenie, że mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Zakończył się proces oceny dla substancji 2-etyloheksanol. Wynik oceny wskazuje na brak konieczności podejmowania dalszych działań regulacyjnych dla tej substancji. Ocenę przeprowadzają Państwa Członkowskie. W przypadku 2-etyloheksanolu oceną zajmowała się polska jednostka – Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi.

Kategorie: