Aktualności

Coroczne spotkanie partnerów Grupy Azoty ZAK S.A.

15.09.2014
fot. Andrzej Banaswww.andrzejbanas.pltel.508832958

W dniach 10-12 września br. w Krakowie odbyło się corocznie organizowane przez Grupę Azoty ZAK S.A. spotkanie z klientami obszaru OXO . W spotkaniach wzięło udział ponad 100 przedstawicieli firm, odbiorców kędzierzyńskich alkoholi OXO i plastyfikatorów. Podczas wykładów i paneli dyskusyjnych omawiana była bieżąca sytuacja gospodarcza Polski i Europy, dyskutowano o potencjałach i zagrożeniach dla przemysłu, potrzebie i efektach reindustrializacji, konieczności budowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, a w konsekwencji konsekwentnego rozwoju krajowej gospodarki.

Pierwszy wieczór był okazją do rozmów, podsumowań tego, co zdarzyło się od ostatniego spotkania, zacieśnienia relacji partnerskich. Były też niespodzianki. Organizatorzy spotkania zaprosili Jerzego Dudka, który opowiadał o swojej zawodowej ścieżce, sukcesach i trudnościach. W końcu sport i biznes mają wspólne wartości, jak fair play, wzajemne zrozumienie i zaufanie, praca zespołowa, konsekwentny rozwój.

 

Po wykładzie i dyskusji przyszedł czas na wieczorny spacer po przepięknym Krakowie, głównie po Kazimierzu. Pięknem zachwycali się nie tylko zagraniczni goście. Jakoś tak jest, że będąc w Krakowie za każdym razem czujemy wspaniałą atmosferę miasta, jego majestat i znaczenie historyczne.

 

Drugi dzień rozpoczęła gra uliczna „Powrót do przeszłości”. Scenariusz gry polegał na tym, że uczestnicy podzieleni na grupy z przewodnikami mieli do wykonania kilka zadań polegających głównie na dotarciu do historycznych miejsc w Nowe Hucie.

 

Skąd taki wybór jednego z elementów programu spotkania?

 

„Nowa Huta jest specyficznym miastem, szczególnie dla zagranicznych partnerów. Chcieliśmy, aby mogli wczuć się w Polskę minionej epoki, zrozumieć jak wyglądała nasza gospodarka i życie polskiej rodziny w tamtych latach. Liczymy, że to doświadczenie  jeszcze bardziej uświadomi partnerom, a nam przypomni, jak wiele zrobiliśmy w ostatnich latach, by dziś zajmować ważne miejsce w Europie i jej gospodarce” – podsumowuje Maciej Budner, kierownik Biura Marketingu Strategicznego.

 

Temat już bardziej merytorycznie kontynuowany był podczas popołudniowego sympozjum. W pierwszym wykładzie pt. „Konkurencyjność polskiej i europejskiej gospodarki w dobie globalnych przemian”, prowadzący – profesor Jerzy Hausner odnosił się do dzisiejszej pozycji naszej gospodarki w kontekście sytuacji w Europie i na świecie. Wskazywał na fakt, że kryzys wciąż jeszcze wpływa na rynek, że należy na bieżąco analizować zmiany i dopasowywać się do nich w odpowiednim czasie. Warto obserwować liderów, np. gospodarkę Niemiec, ale nie ma idealnego szablonu na sukces.  Niemniej jednak budowanie konkurencyjności jest podstawą myślenia o rozwoju branż, polepszania krajowych wskaźników i wzmacniania polskiej gospodarki.  To zadanie przypisane jest przedsiębiorcom, rolą państwa jest wspierać możliwości i ułatwiać funkcjonowanie.

 

Temat konkurencyjności opartej na dobrych relacjach z partnerami poruszyła w swoim wystąpieniu Agnieszka Kurpińska – dyrektor handlowy JB Oxoplast. Przygotowana prezentacja przedstawiała aktualne założenia polityki handlowej, podkreślała rolę i zaangażowanie naszych specjalistów handlowców. Przedstawiony został cały zespół współpracujący z klientami oraz struktura działania. Dyrektor handlowa zapewniła partnerów, że ich potrzeby biznesowe są dla nas wyzwaniem, po które każdorazowo będziemy sięgać.

 

Jak sama ocenia spotkanie, pierwszy raz w roli dyrektora handlowego?

 

„Spotkanie oceniam bardzo pozytywnie, szczególnie miła i cenna jest w mojej ocenie otwartość klientów na zmiany, wzajemny dialog i rozumienie, że tylko wspólnie odpowiemy na wymagania rynku i znajdziemy sposób na sukces w biznesie czyli obopólną satysfakcję i trwałe relacje” – odpowiada.

 

Budowanie długoterminowych relacji z klientami, myślenie o kierunkach rozwoju to niewątpliwie podstawowe elementy budowania strategii, a o tym w swoim wykładzie mówił Generał dr Mieczysław Bieniek. Prelekcja pt. „Strategie wojskowe w biznesie”  była wskazaniem ważnych kwestii, które gwarantują bezpieczeństwo i przyszłość, w tym oczywiście rozwojową. W skrócie: odpowiednia analiza, dobór narzędzi, odpowiedzialne nakreślenie kierunków, odpowiedni ludzie”.

 

Wieczór po sympozjum pozostawił okazję do kontynuacji poseminaryjnej dyskusji. Atrakcją wieczoru był koncert Patrycji Markowskiej.

 

Jak oceniali spotkanie klienci?

 

„Bardzo fajne i dobrze zorganizowane spotkanie – mówił z uśmiechem podczas przerwy kawowej Thilo Rost z My-chem Gmbh. Podoba mi się ciepła atmosfera wydarzenia, a jednocześnie prawdziwa dyscyplina realizacji kolejnych punktów programu” – dodał.

 

„Jestem tu pierwszy raz i nie mogę uwierzyć, że wszyscy tak dobrze się znają. Rozmawiają o naszym wspólnym biznesie szczerze, z zainteresowaniem słuchając siebie nawzajem. Cieszę się, że tu jestem, myślę że w przyszłym roku, odnajdę tu przyjaciół” – powiedziała Anna Kalisz, Specjalista ds. Zakupów z firmy Aaglob S.A.

 

Wieloletni goście spotkań czuli się „jak ryby w wodzie”, a ich każdorazowy udział w sympozjum  stanowi jego najlepszą ocenę. „Zawsze bliżej klienta – mówi Marzena Tkacz, Specjalista ds. Marketingu w Departamencie Marketingu i Rozwoju, współorganizator seminarium – naszym wyjątkowym gościom tworzymy niezapomniane seminarium, które kształtuje pozytywny wizerunek firmy. Każdego roku stajemy przed wyzwaniem: czym zaskoczyć naszych kontrahentów, jak zapewnić ich, że nasze biznesy są wspólne. Ogromną satysfakcją dla mnie jest fakt, że wielu kontrahentów współpracuje z nami od wielu lat i  na spotkania przyjeżdżają z radością”.

 

Spotkania odbywają się już od kilkunastu lat i stanowią ważny element realizowanej strategii handlowej w obszarze OXO.  Grupa Azoty ZAK S.A. to od wielu lat lider w kraju i trzeci w Europie producent alkoholi OXO i plastyfikatorów. Rozwój obszaru OXO stanowi istotną część potencjału Grupy Azoty i wpisany jest w jej na lata 2013 – 2020.