Blog

DCHP ponownie w procesie identyfikacji SVHC

07.03.2016
ECHA-Current-Logo

Spośród czterech wniosków złożonych w celu identyfikacji nowych substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC), które są obecnie poddane do konsultacji społecznych, znajduje się również ftalan dicykloheksylu (DCHP) (WE 201-545-9; CAS 84-61-7), który został zaproponowany przez Szwecję na podstawie jego właściwości, tj. toksyczne dla rozrodczości (Art. 57 C) oraz równoważne obawy mające prawdopodobnie poważne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego (Art. 57 f).

DCHP jest powszechnie stosowany w produkcji plastizolu oraz PCW, gumy i wyrobów z tworzyw sztucznych. Zasięg jego zastosowań obejmuje również użycie we flegmatyzatorach oraz środkach dyspergujących kompozycji nadtlenków organicznych. DCHP zostało już wcześniej zaproponowane do identyfikacji SVHC przez Szwecję, jednakże w 2015 roku po konsultacjach publicznych wycofano go z procesu identyfikacji.

 

Możliwość składania uwag w bieżących konsultacjach społecznych upływa 14. kwietnia 2016.

Tagi: SVCH, PCW, ECHA, DHCP
Kategorie: