Blog

Dyskusje wokół DINCH

17.09.2015
Chemical laboratory background. Laboratory concept.

Od kilku tygodni na forum publicznym toczy się dyskusja odnośnie bezpieczeństwa plastyfikatora DINCH. Jej początkiem była publikacja artykułu na łamach czasopisama Environmental Research wyników badań naukowców z McGill University wskazujących na zagrożenia wynikające z jego stosowania.

Zespół naukowców twierdzi, że DINCH (nieftalanowy plastyfikator dopuszczony do użytku w materiałach do kontaktu z żywnością zabawkach), a precyzyjniej jego metabolit MINCH jest w stanie stymulować dyferencjację komórek w ten sam sposób jak czynią to plastyfikatory ftalanowe. Badania były wykonywane na komórkach szczura pobranych od młodych zwierząt, jednakże naukowcy twierdzą, iż ten sam efekt zajdzie również w komórkach ludzkich, a DINCH może nie być tak bezpiecznym plastyfikatorem jak jest opisywany.

 

Artykuł w piśmie Environmmental Research został mocno skrytykowany przez Dyrektora ds. Regulacji firmy BASF,  Dr. Rainera Ottera.  W wywiadzie dla magazynu Chemical Watch Dr. Otter stwierdził, iż cały cykl badawczy DINCH jest pełen błędów – począwszy od pochodzenia próbki substancji (Dr. Otter odrzucił, iż może być to Hexamoll DINCH), przez niewystarczajacy opis substancji chemicznych użytych w badanich, rozpuszczalność metabolitu MINCH, która jest wyższa niż w innych badaniach, aż po zupełnie inną strukturę chemiczną DINCH w porównaniu z DEHP.

 

Dodatkowym punktem w wypowiedzi Dr. Ottera jest to, że istnieją wcześniej wykonane prace studialne wskazujące, że DINCH nie stwarza zagrożeń dla człowieka, wliczając  w to badanie przeprowadzone przez francuską agencję ANSES.

 

Źródło:

  • Chemical Watch Magazine
  • Environmental Research Journal
Kategorie: