Aktualności

Grupa Azoty ZAK S.A. nagrodzona za wynalazczość

19.10.2016
2016_10_10-platynowy-medal-iwis-2

Jako przedsiębiorstwo stawiające na innowacyjność, Grupa Azoty ZAK S.A. nie ustaje w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań, w oparciu o dobre praktyki ze środowiska naukowo – badawczego. Dzięki opracowaniu idei dodatku do tworzyw sztucznych we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie, firma otrzymała Platynowy Medal podczas International Warsaw Invention Show (IWIS 2016).

Nagrodzony projekt to wynik doświadczenia i dorobku badawczego IChP – twórcy modyfikatorów mineralnych do tworzyw oraz Grupy Azoty ZAK S.A. – producenta plastyfikatorów. Wprowadzenie plastyfikatora do modyfikatora mineralnego zaowocowało połączeniem dwóch właściwości i uzyskaniem jednego wielofunkcyjnego dodatku do tworzyw sztucznych. Dodatkowo pozwala on uzyskać poprawę właściwości mechanicznych tworzywa przy jednoczesnym ograniczeniu palności i emisji dymu w trakcie spalania modyfikowanego tworzywa. Wyróżnienie otrzymane na wystawie IWIS 2016 potwierdza atrakcyjność zaproponowanego rozwiązania.

 

2016_10_10-platynowy-medal-iwis

Platynowy Medal IWIS

 

International Warsaw Invention Show – wystawa zorganizowana w dniach 10-12.10.2016 r. przez Polski Urząd Patentowy oraz Politechnikę Warszawską. Wydarzenie oferuje możliwość zarówno zaprezentowania, jak i zapoznania się z obecnymi międzynarodowymi trendami w dziedzinie wynalazczości.

 

Kategorie: