Aktualności

Grupa Azoty ZAK S.A. powołała Radę Innowacyjności

08.02.2016
Rada Innowacyjności

Grupa Azoty ZAK S.A. powołała Radę Innowacyjności, której celem jest doradztwo i wspieranie w procesie budowania innowacyjnej firmy. W skład rady weszli polscy eksperci branży chemicznej oraz przedstawiciele środowiska naukowego.

Rada będzie doradzać i wspierać Zarząd Spółki przy wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w firmie w obszarze chemii specjalistycznej.  Rada będzie szczególnie istotna przy rozwoju działalności Centrum Aplikacji OXO i Polimerów. W 2016 roku nakłady firmy na B+R w obszarze OXO przekroczą 1% przychodów.