Ftalany są wszedzie w tym w żywności i kosmetykach

MIT: Ftalany są wszędzie, w tym w żywności i kosmetykach

 

Ftalany są wszędzie, w tym w żywności i kosmetykachŻywność: Prawo UE zabrania stosowania ftalanów jako dodatków do żywności. Dozwolone jest jednakże ich użycie w tworzywach mających kontakt z żywnością, z zastrzeżeniem, że spełniają one warunki określone przez prawo europejskie co do poziomu ich migracji. Praktycznie ich zastosowanie jest marginalne i ograniczone do wytwarzania np. folii używanych do pakowania żywności beztłuszczowej.

 

Plastikowe butelki: Odnośnie do podejrzewanej obecności ftalanów w wodzie i innych napojach butelkowanych odpowiedź jest bardzo prosta. Nie przenikają one do tych napojów z tego prostego powodu, że nie są używane do produkcji butelek. Butelki do napojów są produkowane z takich tworzyw jak PET poli(tereftalan etylenu) lub poliester. Pomimo podobnego nazewnictwa PET i ftalany to różne substancje.

 

Kosmetyki: Ftalany o wyższej masie cząsteczkowej nie są używane do produkcji kosmetyków dlatego, że nie posiadają odpowiednich własności do zastosowania w tychże aplikacjach. Te o niższej masie cząsteczkowej (tj. DBP i DIBP) były używane w kosmetykach, jednakże ich stosowanie jest zabronione w UE ze względu na uregulowania prawne zabraniające stosowania substancji klasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość. Jedynymi ftalanami dopuszczonymi do stosowania w chwili obecnej są DMP i DEP.