CSR

CSR w Grupie Azoty ZAK S.A.

Grupa Azoty ZAK S.A. to przedsiębiorstwo, które buduje w sposób społecznie odpowiedzialny relacje z otoczeniem, opierając je na współtworzeniu kultury korporacyjnej, lojalności i pełnego zaangażowania w realizację misji spółki. Z uwagi na różnorodny charakter relacji z grupami partnerów, odpowiedzialność biznesu przejawia się w różnych obszarach działalności i jest przedmiotem uregulowań wewnętrznych, poprzez określoną kulturę, organizację firmy oraz model zarządzania.

 

Dbałość o środowisko naturalne. Wysoka odpowiedzialność Grupy Azoty ZAK S.A. nakierowana jest na rozwój i inwestycje zmierzające do wykorzystania przyjaznych środowisku technologii. Polityka środowiskowa spółki, poza obowiązkowymi działaniami związanymi z regulacjami i wymaganiami formalno prawnymi zakłada również wzorową realizację programu Odpowiedzialność i Troska, działania w obszarze odpowiedzialności społecznej biznesu, a w tym programy filantropijno – edukacyjne skierowane do młodzieży, konkursy, warsztaty ekologiczne.

 

Bezpieczeństwo. Model zarządzania BHP w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jest skutecznie doskonalony. Od kilku lat w wyniku m.in. wdrożenia  programu „Zero wypadków” i „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie – Dobre dla Firmy” liczby i wskaźniki dot. wypadkowości systematycznie spadają. Grupa Azoty ZAK S.A. jest laureatem wielu nagród przyznawanych pracodawcom dbającym o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy.

 

Udogodnienia i wsparcie dla pracowników. Jako dobry pracodawca, spółka podejmuje wiele działań nakierowanych na dbałość o zdrowie i przyszłość Załogi. Pracownikom zaproponowano Pracowniczy Program Emerytalny oraz Program Dodatkowej Opieki Medycznej związany z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika i jego rodziny oraz ustawowe, ale niestandardowe okresowe badania zdrowotne. Dodatkowo w spółce działa Rada Promocji Zdrowia, która koordynuje działania wdrażając coroczny Program Badań Profilaktycznych. Ponadto, Grupa Azoty ZAK S.A. organizuje coroczne spotkania integracyjne zespołów pracujących w poszczególnych obszarach spółki, organizuje ZAK Ligę Siatkówki oraz Turniej Piłki Nożnej dla pracowników z rodzinami i inne konkursy.

 

Dialog społeczny. Zarząd Spółki konsekwentnie monitoruje stan komunikacji wewnętrznej, wykorzystując i uruchamiając dostępne kanały komunikacyjne. W relacjach biznesowych spółka dąży do utrzymania wizerunku odpowiedzialnego i wiarygodnego dostawcy wyrobów o najwyższej jakości, dostosowując się do wymagań klientów w całym procesie obsługi klienta, włącznie z  doskonałą organizacją logistyki dostaw. Zasady prowadzenia etycznego biznesu określone są poprzez Kodeks Etyczny, którego adresatem są zarówno kontrahenci, jak pracownicy.

 

Działalność na rzecz społeczności lokalnej. Grupa Azoty ZAK S.A. od wielu lat jest głównym mecenasem życia gospodarczego, kulturalnego i sportowego w mieście i powiecie. Realizuje programy krzewienia kultury fizycznej poprzez wspieranie uczniowskich klubów i miejskich wydarzeń sportowych. Spółka jest wieloletnim sponsorem ekstra ligowej drużyny siatkarskiej ZAKSA, promującej nie tylko firmę, ale miasto, region i województwo. Wspiera działalność Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada. Grupa Azoty ZAK S.A. to współorganizator wielu miejskich inicjatyw, np. Dni Miasta, skierowanych do mieszkańców. Corocznie spółka przeznacza określony budżet na darowizny dla potrzebujących z naszego powiatu i województwa.