Bezwodnik ftalowy

SU -       Sektor stosowania

PROC -  Kategoria procesu

PC -        Kategoria produktu

AC -       Kategoria wyrobu

ERC -     Kategoria uwolnienia do środowiska

    • Substancja: Bezwodnik ftalowy (2-benzofuran-1,3-dion, bezwodnik kwasu ftalowego, BKF)
    • Nr CAS / EC: 85-44-9 / 201-607-5