Test

1954

Nasze doświadczenie w zakresie biznesu OXO sięga roku 1954.

Wtedy to rozpoczęliśmy produkcję pierwszego z całej gamy plastyfikatorów PCW.

1963

W roku 1963 rozpoczęliśmy produkcję ftalanu dwuoktylu (DEHP).

Plastyfikatora, który na całym świecie znany jest pod marką Oxoplast® O.

1986

Uruchomiliśmy nowoczesną wytwórnię Alkoholi OXO (2-etyloheksanol, izobutanol, n-butanol) oraz wytwórnię gazu syntezowego i wodoru.

Inwestycję tą realizowaliśmy od 1982 bazując na technologii Davy Process.

 

1996

We współpracy z Davy Process rozpoczęliśmy proces modernizacji i rozbudowy wytwórni Alkoholi OXO

, której celem było podniesienie jej zdolności produkcyjnych. Prace zakończyliśmy w listopadzie 1998 r.

1999

Rozpoczęliśmy produkcję ftalanu dwuizobutylu (DIBP).

Na rynku funkcjonował pod marką Oxoplast® IB.

2002

W naszej firmie nastąpiły zmiany strukturalne.

Utworzona została Jednostka Biznesowa Oxoplast.

2010

Dostrzegliśmy dynamiczne zmiany na rynku plastyfikatorów.

Do oferty wprowadziliśmy pierwszy ftalan wyższego rzędu – ftalan 2-propyloheopylowy. Produkt ten na rynek trafił pod marką Oxpolast® PH.

 

2011

Jako jedni z pierwszych w Europie rozpoczęliśmy produkcję nieftalanowego plastyfikatora na bazie kwasu PTA.

2013

Podęliśmy decyzję o budowie dedykowanej instalacji nieftalanowego plastyfikatora na bazie PTA (50 tys.ton/rok)

2014

Wprowadziliśmy na rynek nową markę Oxoplast Medica®.

Nowy plastyfikator do zastosowań medycznych.

2015

Uruchomiliśmy wielkotonażową produkcję nieftalanowego plastyfikatora na bazie PTA (50 tys.ton/rok).

Na rynek został wprowadzony pod marką Oxoviflex™