Aktualności

Troska o środowisko i zmiany otoczenia regulacyjnego

27.07.2022
Strategiczny projekt korporacyjny

Rozumiemy wagę zmian klimatycznych i degradacji środowiska, które stanowią istotne zagrożenie dla Europy i świata. Przemysł chemiczny, który z założenia emituje z powodów technologicznych duże ilości gazów cieplarnianych, musi wziąć odpowiedzialność wobec społeczeństwa za spowolnienie obserwowanych zmian poprzez dążenie do dekarbonizacji i inwestycje w zieloną energię i produkty. Działania prośrodowiskowe prowadzimy w ramach firmy, ale również odpowiedzialnie dobieramy dostawców surowców i półproduktów. Co więcej, Europa, będąca kluczowym regionem działalności Grupy Azoty, jest liderem w obszarze zmian regulacyjnych stawiających ambitne cele ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko (m.in. Europejski Zielony Ład, Porozumienie Paryskie). Kwestia zrównoważonego rozwoju i prowadzenia odpowiedzialnego biznesu ma dla Grupy Azoty charakter strategiczny. Działania w kierunku minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko zostały ustrukturyzowane w ramach opracowanej Strategii ESG oraz projektu korporacyjnego „Zielone Azoty”.

Nowa Strategia Grupy Azoty szczegółowo odnosi się do wyzwań, jakie stawia przed współczesnym przemysłem Europejski Zielony Ład. Konkretne projekty z obszaru m.in. zielonej energii przemysłowej, potrzeby ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji przedstawiliśmy w naszym Strategicznym Projekcie Korporacyjnym „Zielone Azoty”, który opiera się na 3 filarach:

  • Zielone produkty,
  • Zielone technologie,
  • Zielona organizacja.

Aktywnie odpowiadamy na oczekiwania naszych klientów, którzy oczekują ograniczania śladu węglowego w procesach produkcyjnych. W horyzoncie do 2030 roku będziemy poszukiwać możliwości implementacji rozwiązań technologicznych w zakresie bezemisyjnych i odnawialnych źródeł energii, w wyniku czego średni udział OZE w grupowym miksie energetycznym będzie się kształtować na poziomie minimum 40 proc.

Grupa Azoty będzie koncentrować się również na zwiększaniu w miksie energetycznym „zielonej energii” z gwarancjami pochodzenia oraz ścisłą kontrolą poziomu śladu węglowego w przypadku surowców, które pozyskujemy od dostawców zewnętrznych.