Aktualności

Ustalono kryteria identyfikujące substancje zaburzające gospodarkę hormonalną

27.06.2016
European_Commission.svg

W dniu 15 czerwca 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła kryteria naukowe dot. substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (endocrine disruptors, ED).

ED to substancje, które zmieniają funkcje układu hormonalnego, w konsekwencji czego powodują niepożądane działania. W oparciu o definicję Światowej Organizacji Zdrowia, Komisja zaproponowała następujące kryteria, którym odpowiadają substancje ED:

  • znany jest niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi, dowodem czego są zmiany w morfologii, fizjologii, wzroście, rozwoju, reprodukcji lub długości życia organizmu, systemu lub (sub)populacji, które prowadzą do upośledzenia wydolności fizycznej, upośledzenia zdolności do kompensacji dodatkowego stresu lub zwiększonej podatności na inne czynniki.
  • posiadają hormonalny sposób działania.
  • niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi następuje w wyniku hormonalnego sposobu działania.

 

Komisja potwierdziła, że „w praktyce bardzo trudne będzie wykazanie ‘niezbitych dowodów’ przyczynowości”. W związku z tym Komisja zaproponowała używanie pojęcia „wiarygodności biologicznej” lub racjonalnych dowodów do wykazania związku przyczynowego.