Aktualności

Zmiany w rozporządzeniu Unii Europejskiej w sprawie tworzyw – Trimelitan tris(2-etyloheksylu), TOTM, dodany do listy dodatków dopuszczonych do kontaktu z żywnością

26.10.2023
Grafika-Header-WWW-TOTM

11 lipca 2023 r. Unia Europejska wydała Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1442 zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością w odniesieniu do zmian zezwoleń na stosowanie substancji i wprowadzenia nowych substancji.

Rozporządzenie m.in. aktualizuje unijny wykaz substancji dozwolonych, które mogą być w sposób zamierzony stosowane w produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Do Tabeli 1 wprowadzono trimelitan tris(2-etyloheksylu) (FCM nr 1078, nr CAS 3319-31-1) jako dozwolony dodatek (plastyfikator) do polichlorku winylu (PCW). Aktualizacji dokonano opierając się na opinii naukowej, w której stwierdzono, że stosowanie FCM nr 1078 nie budzi zastrzeżeń w kwestii bezpieczeństwa, jeżeli substancję tę wykorzystuje się przy produkcji miękkiego PCW.

 

Trimelitan tris(2-etyloheksylu) jest plastyfikatorem specjalistycznym występującym w ofercie handlowej Segmentu Oxoplast™ Grupy Azoty ZAK S.A. pod marką Oxofine™ TOTM.

 

 

Nowelizacja weszła w życie 1 sierpnia 2023 r. Pełny tekst rozporządzenia 2023/1442 dostępny jest TUTAJ.