Aktualności

ANSES: DEHT nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, ani dla środowiska

16.06.2015
produkt

Francuska Agencja Bezpieczeństwa Sanitarnego Żywności, Środowiska i Pracy (ANSES) zakończyła ocenę ryzyka dla DEHT i stwierdziła, że DEHT nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, ani dla środowiska. Nie zauważono szkodliwego działania na rozrodczość, ani nie wyrażono niepokoju związanego z ewentualnym oddziaływaniem powodującym zaburzenia endokrynologiczne (zaburzenia gospodarki hormonalnej).

DEHT uważa się za substancję o niskiej toksyczności dla ludzi, która charakteryzuje się o wiele korzystniejszym profilem toksykologicznym i ekotoksykologicznym niż ftalany, które ma zastąpić. Jednakże pozostają pewne wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do kryterium PBT (trwałości, zdolności do bioakumulacji i toksyczności). Aktualne informacje nie wskazują że DEHT należy do substancji określanych  jako PBT, ale aby lepiej ocenić tą kwestię potrzeba dodatkowych danych opartych na doświadczeniach.

 

Na podstawie dostępnej wiedzy ANSES nie zidentyfikowała niebezpieczeństwa lub zagrożenia dla zdrowia a także dla środowiska, które uzasadniałoby zastosowanie środków zarządzania ryzykiem w przypadku DEHT.

 

Powiązane: