Aktualności

Certyfikat koszerności dla produktów ZAK S.A. przedłużony

22.11.2012
ZAK-2012-certyfikat-koszernosci

ZAK S.A. przedłużyła certyfikat koszerności na wszystkie dotychczasowe produkty, w tym również na kolejny – Oxoplast® OT.

10.10.2012 r. w ZAK S.A. gościł Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, a w ramach przeprowadzonego audytu spółka musiała spełnić wymogi stawiane przez jednostkę certyfikującą – Naczelny Rabinat Polski, w tym przygotować do oceny dokumentację n/t stosowanych technologii, produktów, surowców i katalizatorów. Na tej podstawie Rabinat wykluczył stosowanie surowców i technologii, z udziałem substancji pochodzenia organicznego, jak np. tłuszcze zwierzęce i przedłużył certyfikat.

 

Pierwszy raz spółka została poddana auditowi, prowadzonemu przez Naczelnego Rabina RP Michaela Schudricha w sierpniu 2010 r., a 24 listopada 2010 r. wydany został certyfikat koszerności dla wszystkich produktów ZAK S.A.

 

Wystąpienie ZAK o certyfikat koszerności to działanie na rzecz stałego podnoszenia konkurencyjności i dbałości o pozostawanie firmą pierwszego wyboru. Markowe produkty ZAK mogą być wykorzystywane na wszystkich rynkach, również wymagających potwierdzenia koszerności. Posiadany certyfikat jest odpowiedzią ZAK na zróżnicowane wymagania rynkowe.

 

Certyfikaty koszerności wydaje organizacja Orthodox Union, a wydawanie koordynują rabini, którzy kontrolują zakłady i nadzorują produkcję.