Aktualności

ECHA opublikowała ostateczną opinię dot. bezpieczeństwa DEHT

04.04.2016
ECHA-Current-Logo

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opublikowała ostateczną opinię dot. bezpieczeństwa tereftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHT) opracowaną przez Francuską Agencję Bezpieczeństwa Sanitarnego Żywności, Środowiska i Pracy (ANSES).

W opinii ANSES tereftalan bis(2-etyloheksylu) nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, zatem w chwili obecnej nie są wymagane dalsze działania regulacyjne dotyczące zarządzania ryzykiem. DEHT również nie jest uważany za substancję działającą szkodliwie na rozrodczość. Nie wykryto potencjalnych zagrożeń, wynikających z właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że:

  • w styczniu 2008 r. panel naukowy z ramienia EFSA dot. dodatków do żywności ocenił bezpieczeństwo DEHT. W oparciu o opinię EFSA, substancja uzyskała autoryzację do zastosowania w wyrobach do kontaktu z żywnością (rozporządzenie (UE) nr 10/2011),
  • DEHT nie jest wymieniony na liście zakazanych plastyfikatorów do produkcji zabawek, opublikowanych w dyrektywach 1999/815/CEE i 2005/84,
  • DEHT nie jest wymieniony na liście zakazanych substancji, zgodnie z zał. I dyrektywy 67/548/EWG, dot. wyrobów medycznych.

 

 

Ostateczna opinia ANSES jest umieszczona na stronie ECHA. Grupa Azoty ZAK S.A. wytwarza DEHT pod marką Oxoviflex®.

Kategorie: