Aktualności

Grupa Azoty ZAK S.A. ukierunkowana na produkcję plastyfikatorów nieftalanowych

26.02.2018
Instalacja Oxoviflex

Grupa Azoty ZAK S.A. kończy produkcję plastyfikatorów ftalanowych. Spółka opiera swoją długofalową politykę na rozwoju nieftalanowego plastyfikatora DEHT/DOTP (Oxoviflex®), którego jest największym producentem w Europie oraz rozwoju palety estrów specjalistycznych.

– W drugiej połowie 2018 roku Grupa Azoty ZAK S.A. zwiększy moce produkcyjne Oxoviflex® o dodatkowe 15 tysięcy ton (przyp. red.: do 65 tys. ton/rok), a w 2019 roku uruchomiona zostanie instalacja estrów specjalistycznych – ogłosił podczas The OXO Conference Sławomir Brzeziński, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Następstwem przyjętej polityki są zmiany, które nastąpią w ofercie produktowej Segmentu OXO. Wstrzymana zostanie produkcja DEHP/DOP, DOP medycznego oraz DPHP, a produkty te będą dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasów.

 

Plastyfikatory są produkowane w Grupie Azoty ZAK S.A. nieprzerwanie od 64 lat. – W 1963 roku rozpoczęliśmy produkcję ftalanu dwuoktylu (DEHP/DOP), którego roczna produkcja w szczytowym momencie wynosiła 70 tysięcy ton. Przez ten okres zdobyliśmy ważną pozycję na rynku europejskim. Jest to nieodłączny element historii naszej firmy. Swoje doświadczenie budowaliśmy latami, aby móc z pełną świadomością podejmować kolejne decyzje, istotne dla rozwoju naszego biznesu – mówi Aleksander Grymel, Dyrektor Segmentu OXO. Taką decyzją była także budowa instalacji do produkcji nieftalanowego plastyfikatora DEHT/DOTP – Oxoviflex®, którego Grupa Azoty ZAK S.A. jest największym europejskim producentem. – Czujemy się odpowiedzialni za wyznaczanie światowych trendów, a wciąż rosnące zapotrzebowanie na nasz Oxoviflex®, tylko potwierdza słuszność przyjętych wcześniej założeń –podkreśla Dyrektor Segmentu OXO.

 

Przyszłość Segmentu OXO to plastyfikatory nieftalanowe i estry specjalistyczne. Zwiększenie zdolności produkcyjnych Oxoviflex® (DEHT/DOTP) jest konsekwencją realizacji polityki produktowej, która najlepiej odpowiada oczekiwaniom rynku i odbiorców, a ukierunkowanie na estry specjalistyczne jest elementem wydłużania łańcuchu przetwórstwa alkoholi OXO.– Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, chcemy skupić się na produktach bezpiecznych dla środowiska naturalnego oraz życia i zdrowia człowieka – mówi Agnieszka Kurpińska, Dyrektor Handlowy Segmentu OXO. – To jest droga, którą w najbliższych latach będziemy podążać. Wierzymy, że we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi będą powstawać również inne, nowe produkty, dedykowane pod określone aplikacje– dodaje Dyrektor Handlowy Segmentu OXO.

 

Plastyfikatory specjalistyczne wciąż znajdują nowe aplikacje. W firmie powstała instalacja doświadczalna, na której prowadzone są prace nad syntezą nowych produktów mogących poszerzyć portfolio Grupy Azoty ZAK S.A. – Prace mają na celu nie tylko doskonalenie samych produktów, ale także dalsze rozwijanie naszych kompetencji, jako profesjonalnego dostawcy produktów specjalistycznych – podkreśla Barbara Siwik, Kierownik Biura Technologicznego Segmentu OXO.Tworzenie palety nowych produktów estrowych to ogromne wyzwanie. Wraz z wykwalifikowanym zespołem zadbamy o to, aby wytwarzane przez nas plastyfikatory, wykorzystywane do produkcji przedmiotów użytkowych, stosowanych codziennie przez miliony ludzi na całym świecie, gwarantowały bezpieczeństwo i pozostawały w harmonii z naturą – sygnalizuje Barbara Siwik.

 

Produkowane od ponad 60 lat plastyfikatory mają znaczący wpływ na osiągane przez Grupę Azoty ZAK S.A. wyniki finansowe oraz jej pozycję na mapie firm sektora chemicznego w Polsce i Europie. Zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na nowe plastyfikatory nieftalanowe, których udział w rynku europejskim wzrasta bardzo dynamicznie. Paleta nowych plastyfikatorów znajdzie wiele różnych zastosowań, nie tylko w przetwórstwie PCW, bowiem część z nich będzie również stanowić innowacyjne rozwiązania dla innych aplikacji.