Aktualności

Grupa Azoty ZAK S.A. w elitarnym zrzeszeniu producentów plastyfikatorów

28.12.2016
ecpi

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Grupa Azoty ZAK S.A. stanie się pełnoprawnym członkiem Europejskiej Rady Plastyfikatorów i Półproduktów (ECPI), zrzeszającej dotychczas sześciu najważniejszych producentów reprezentujących ten segment przemysłu w Europie. 

Dla Spółki dołączenie do grona ECPI to szansa na znaczący udział w kreowaniu rynku oraz zaznaczenie swojej pozycji jako jednego z czołowych europejskich producentów plastyfikatorów i alkoholi OXO.

Członkostwo w ECPI ma dla naszej spółki ogromne znaczenie, ponieważ dzięki niemu uzyskamy dostęp do najważniejszych informacji oraz będziemy mogli uczestniczyć w konsultacjach nad nowymi projektami legislacyjnymi w obszarze plastyfikatorów i półproduktów – komentuje Mateusz Gramza, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

ECPI to unikatowe zrzeszenie branżowe działające w strukturze CEFIC (Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego). Misję ECPI stanowi dostarczanie interesariuszom rzetelnych informacji na temat zastosowań plastyfikatorów, ich bezpiecznego stosowania i statusu prawnego, w oparciu o wyniki badań naukowych. Siedziba ECPI mieści się w Brukseli, a organizacja współpracuje z władzami ustawodawczymi i regulacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi na poziomie Unii Europejskiej, jak również krajów członkowskich, aktywnie wspierając realizację programów badawczych. Ponadto ECPI regularnie prowadzi własne projekty badawcze, utrzymując stały kontakt z firmami, które wykorzystują plastyfikatory do produkcji przedmiotów codziennego użytku z tworzyw sztucznych.