Blog

Nowy bezftalanowy, biopochodny plastyfikator do PVC – projekt Placard

26.08.2015
Cashew with leaves

Na początku lipca w siedzibie European Plastics Converters (EuPC) przedstawiono wyniki badań realizowanych w ramach projektu Placard, którego celem jest otrzymanie biopochodnego plastyfikatora do otrzymywania miękkich wyrobów z poli(chlorku winylu) wykorzystywanego w przemyśle budowlanym. Nowy plastyfikator otrzymywany ma być w wyniku chemicznej modyfikacji kardanolu, czyli żółtego oleju przemysłowego uzyskiwanego poprzez destylację próżniową łupin orzechów nerkowca. Kardanol przyczynia się do zwiększenia elastyczności, dobrego schnięcia po podgrzaniu, dobrych właściwości izolacji elektrycznej i stabilności termicznej. Zaletą wykorzystania produktu ubocznego jest to, że nie powoduje ingerencji w łańcuch żywnościowy.

Testową produkcję plastyfikatora przeprowadzono w zakładach Serichim (Friuli-Wenecja Julijska, Włochy), natomiast testy, podczas których porównywano właściwości różnych plastyfikatorów, zarówno ftalanowe, jak i bezftalanowe, prowadzone były przez Università di Salento. Badania wykazały, iż plastyfikator Placard odznacza się wyższą efektywnością plastyfikacji w stosunku do  DEHP i DOTP, co przekłada się na oszczędności surowcowe. Nowy bezftalanowy plastyfikator charakteryzował się również lepszymi właściwości przetwórczymi, mniejszą toksycznością. Pozostałe właściwości (mechaniczne, reologiczne) porównywanych plastyfikatorów były podobne. Podczas kolejnych etapów prac nad bioplastyfikatorem badaniom zostaną poddane inne właściwości materiału, między innymi wpływ na proces recyklingu. Parametry te będą prezentowane i poddawane dyskusji podczas kolejnych konferencji organizowanych przez EuPC i włoską firmę Kommi, lidera projektu.

 

Projekt Placard jest finansowany w ramach unijnej inicjatywy ekoinnowacji w ramach Entrepreneurship and Innovation Programme, mającego na celu wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2014 roku, zaś zakończenie prac planowane jest na 31 sierpnia 2016 roku.

 

Grupa Azoty ZAK S.A. również pracuje nad gamą nowych nieftalanowych plastyfikatorów wytwarzanych z surowców pochodzenia biologicznego. Wyniki pracy są obiecujące, szczególnie w zastosowaniach takich jak produkty do bezpośredniego kontaktu z żywnością, oraz folie specjalistyczne.