Dehp będzie zabroniony po 2015r

MIT: DEHP będzie zabroniony po 2015 r.

 

DEHP będzie zabroniony po 2015 rNa podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) DEHP został umieszczony na liście substancji, dla których wymagana jest autoryzacja, tj. uzyskanie zezwolenia na konkretne zastosowania. Bez takiego zezwolenia nie będzie wolno stosować DEHP po tzw. dacie ostatecznej, tj. po 21 lutego 2015. W trosce o klientów Grupa Azoty ZAK S.A. złożyła wniosek o autoryzację i w przypadku pozytywnej decyzji możliwe będzie po tej dacie stosowanie DEHP, produkowanego przez Grupę Azoty ZAK S.A., zgodnie z warunkami opisanymi we wniosku. Z procedury autoryzacyjnej wyłączone są zastosowania DEHP w wyrobach medycznych, które regulowane są innymi przepisami prawnymi.