Aktualności

Przedstawiciel Grupy Azoty ZAK S.A. będzie kierował obszarem komunikacji w European Plasticisers

16.12.2020
EP-Maciej-Budner-FHD

Stowarzyszenie European Plasticisers z siedzibą w Brukseli dokonało zmian w swoich strukturach, w wyniku których wydzielono Grupę Roboczą ds. Komunikacji. Do pełnienia roli jej przewodniczącego Zgromadzenie Ogólne członków organizacji wybrało Macieja Budnera. Wsparcia merytorycznego udzielać mu będą pracownicy Biura Strategii oraz Biura Rozwoju Produktów Organicznych Grupy Azoty ZAK S.A.

Maciej Budner posiada blisko 15-letnie doświadczenie w obszarze marketingu, w Grupie Azoty ZAK S.A. zajmował stanowisko menadżerskie. Obecnie, w ramach Segmentu Oxoplast®, odpowiada m.in. za rozwój relacji biznesowych z otoczeniem rynkowym oraz produktów estrowych, w tym plastyfikatorów.

 

W nowej roli przypisanej przez European Plasticisers będzie miał szansę wykorzystania szerokiej wiedzy z zakresu zastosowania plastyfikatorów w życiu codziennym, wypracowanej podczas wieloletnich kontaktów z partnerami Grupy Azoty ZAK S.A. – Jako przewodniczący Grupy Roboczej ds. Komunikacji będę koordynował proces wypełniania naszej misji i wizji poprzez promowanie zalet plastyfikatorów i ich zastosowań. Będziemy współpracować jeszcze ściślej, aby wspólnie głosić przesłanie stowarzyszenia, reprezentując jego członków i ich produkty – zapowiada Maciej Budner.

 

European Plasticisers reprezentuje firmy chemiczne wytwarzające około 85% plastyfikatorów produkowanych w Europie. Opierając się na danych naukowych, stowarzyszenie wnosi cenny wkład w procesy regulacyjne oraz aktywnie przyczynia się do dialogu między interesariuszami takimi jak organizacje pozarządowe i grupy konsumenckie. Grupa Azoty ZAK S.A. jest członkiem European Plasticisers od 2017 roku.