Aktualności

Recertyfikacja ISO pomyślnie zakończona!

17.08.2023
Oxoplast-Iso-Cetr

W spółce zakończono pomyślnie proces certyfikacji ISO. Certyfikaty potwierdzają zdolność firmy do dostarczania produktu i świadczenia usług na wysokim poziomie oraz sprawnego zarządzania procesowego.  Ma ono za zadanie identyfikację i mierzenie procesów w celu lepszego ich zrozumienia. Analiza pozwala na sprawniejsze tworzenie wartości, a ich usprawnianie i ciągłe doskonalenie zwiększa efektywność funkcjonowania firmy. Łączenie strategii i celów organizacji z oczekiwaniami klientów poprzez realizowanie i usprawnianie procesów biznesowych wpływa znacząco na rozwój organizacji.

Audytorzy nie stwierdzili niezgodności, a funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania zostało ocenione pozytywnie. Zespół audytorów zaobserwował wiele mocnych stron zintegrowanego systemu zarządzania oraz dał wskazówki pomocne w doskonaleniu systemu.

 

Obecnie firma wdrożyła oraz posiada certyfikaty: ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (ochrona środowiska), ISO 45001 (bhp), ISO 50001 (zarządzanie energią). Pierwszy raz, wszystkie cztery obszary zostały zintegrowane w ramach jednego certyfikatu. Do tej pory zarządzanie energią było objęte odrębnym dokumentem.

 

Posiadanie certyfikatów ISO przynosi wiele korzyści. Klienci podchodzą do firmy z większym zaufaniem, postrzegając ją jako bardziej wiarygodną i profesjonalną. Przekłada się to bezpośrednio na budowanie pozytywnego wizerunku w środowisku zewnętrznym. Posiadanie przez przedsiębiorstwo certyfikatu ISO daje pewność, że jakość usług lub produktów oferowanych przez nią została zweryfikowana przez specjalistów zewnętrznych. ISO świadczy o dojrzałości i profesjonalizmie organizacji.

 

Grupa Azoty ZAK regularnie przechodzi procesy certyfikacyjne ISO. Pierwsze tego typu certyfikaty spółka uzyskiwała już w latach 90. Nowy certyfikat jest ważny do 13.02.2026.