Blog

Recykling odpadów PVC – nowe zobowiązania do 2020 roku

04.08.2015
VinylPlus

VinylPlus to dobrowolne zobowiązanie przetwórców PVC mające na celu podnoszenie poziomów recyklingu PVC, gdzie priorytetem nie jest już obrona PVC jak to miało miejsce w Vinyl 2010, lecz jego promocja. Dobrowolne zobowiązanie przemysłu PVC przewiduje ciągły wzrost ilości produktów z PVC poddawanych recyklingowi w skali całej Europy.

Jest to jeden z głównych celów programu. VinylPlus przyjmuje idee Komisji Europejskiej i przewiduje osiągnięcie recyklingu PVC na poziomie 800.000 ton / rocznie do 2020 roku. Jednak regulacja może spowodować zmianę kwalifikacji odpadów PVC zawierających ołów i DEHP. Nowa regulacja przewiduje klasyfikację opartą na zawartości: 0,1 % ołowiu i 0,3 % DEHP. Odpady przecież mogą zawierać dodatki, które zostały legalnie stosowane wcześniej, kiedy produkty zostały wyprodukowane przez co uzyskany z nich recyklat na te chwilę może zostać sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny. Niektóre z tych substancji mogą również podlegać ograniczeniom lub zezwoleniom na mocy rozporządzenia REACH. Zostały one całkowicie lub prawie całkowicie zastąpione surowcem pierwotnym, ale nadal będzie można znaleźć je w produktach o trwałym zastosowaniu, takich jak odpady z remontowanych lub wyburzanych budynków.  Dyskutowany jest wpływ recyklingu na skład prefabrykatów, w związku z dodatkami takimi jak np. stabilizatory ołowiowe, które wcześniej były wykorzystywane w produkcji. Ponieważ są one stałym elementem składu tworzywa polimerowego, nie stanowią one żadnego zagrożenia.

 

VinylPlus apeluje do UE o wypracowanie zharmonizowanego rozwiązania, które nie spowoduje, że odpady PVC zawierające wcześniej zgodnie z przepisami zastosowane dodatki będą sklasyfikowane jako niebezpieczne w wyniku zmienionego załącznika III do dyrektywy 2008/98/EC ramowej w sprawie odpadów. Komisja Środowiska UE powołała agencje konsultingową BIPRO w celu sprawdzenia ewentualnych możliwości wyłączeń dla określonych rodzajów odpadów zawierających niebezpieczne substancje. Wyniki badań zostały zaprezentowane w dniu 20 kwietnia 2015 członkom Komitetu Adaptacji Technicznej (TAC). Zostały one uzupełnione o wyniki badania migracji pewnych dodatków z odpadów PVC do wody, przeprowadzonego przez FABES. BIPRO określiło strumienie odpadów PVC, w których te materiały nie są niebezpieczne biologicznie. Wyniki FABES potwierdzają, że migracja substancji niebezpiecznych z odpadów PVC jest bardzo niska.

 

Na tej podstawie należy przyznać, że odpady miękkiego i twardego PVC nie powinny być klasyfikowane jako niebezpieczne. Dodatkowo tego rodzaju regulacje mogą całkowicie wstrzymać będący w fazie początkowego rozwoju w  Polsce system recyklingu odpadów PVC. Wobec tego w przypadku wprowadzenia tych regulacji w naszym kraju, możemy mieć poważny problem z ich zagospodarowaniem w recyklingu.

 

Mimo niejasności w interpretacji odpowiednich przepisów UE (REACH, CLP i niebezpiecznych odpadów), w szczególności w odniesieniu do recyklingu PVC zawierającego „starsze dodatki”, może to zagrozić powtórnemu wykorzystaniu odpadów oraz zapotrzebowania na recyklat w Europie. Europejski przemysł PVC pracuje w ścisłej współpracy z właściwymi władzami, aby rozwiązać ten problem.