Aktualności

Segment Oxoplast® – rozwiązania elastycznie dopasowane do Twojego biznesu

14.12.2020
a1

Wierzymy, że przyszłość leży w lepszym zrozumieniu potrzeb naszych partnerów i we wspólnej pracy w poszukiwaniu coraz doskonalszych rozwiązań, dlatego zmieniamy się by być bliżej klientów i sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

 

Chcemy rozwijać się wspólnie z naszymi klientami, dlatego uruchomiliśmy Laboratorium Badań Aplikacyjnych i Rozwojowych. To miejsce, które daje możliwość odtworzenia w skali laboratoryjnej procesu produkcyjnego oraz tworzenia produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów!

 

Konsekwentnie realizujemy Projekt Estry Specjalne, który definiuje kierunki rozwoju kolejnych generacji nowoczesnych plastyfikatorów. To w ramach tego projektu udało się nam wprowadzić do oferty dwa plastyfikatory specjalistyczne:

  • Adoflex® to wysokiej jakości adypinian bis(2-etyloheksylu), który ze względu na bardzo dobre właściwości plastyfikujące (również w aplikacjach niskotemperaturowych) oraz bezpieczny profil toksykologiczny, rekomendowany jest w produkcji materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w szczególności w produkcji folii spożywczych z PCW). Adoflex® znajduje również zastosowanie w produkcji węży ogrodowych, kabli oraz tkanin powlekanych. W zależności od aplikacji, może być stosowany jako plastyfikator główny lub funkcyjny wraz z Oxoviflex®.
  • Oxovilen® to wysokiej jakości tereftalan di(n-butylu), który charakteryzuje się szybkim tempem plastyfikacji polimeru, niską migracją oraz nadaje większą elastyczność gotowym produktom. Dzięki tym właściwościom znajduje zastosowanie m.in. w produkcji wykładzin z PCW jako plastyfikator funkcyjny wraz z Oxoviflex®, a także w produkcji klejów, uszczelniaczy, tuszów czy atramentów.

Koncentrujemy się również na rozwoju sprawdzonych rozwiązań, dlatego zwiększyliśmy moce produkcyjne plastyfikatora ogólnego zastosowania jakim jest nasz Oxoviflex® o dodatkowe 15 tys. ton (do 65 tys. ton/rok), dzięki czemu staliśmy się największym producentem DOTP w Unii Europejskiej!

  • Oxoviflex® to wysokiej jakości tereftalan bis(2-etyloheksylu) stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych jako plastyfikator oraz w przemyśle farb i lakierów. Cechują go bardzo dobre właściwości fizykochemiczne, co sprawia, że jest stosowany jako plastyfikator ogólnego zastosowania w szerokiej gamie produktów z PCW. Oxoviflex® spełnia najwyższe kryteria jakościowe dotyczące czystości, w tym te najbardziej rygorystyczne zapisane w Europejskiej Farmakopei. Może być z powodzeniem stosowany w produktach mających bezpośredni kontakt z żywnością oraz w zabawkach.

Odważnie spoglądamy w przyszłość, mamy świadomość wyzwań, jakie stawia przed nami współczesny, dynamicznie zmieniający się świat. Z całym przekonaniem stawiamy na zrównoważony rozwój i wspieramy gospodarkę obiegu zamkniętego. Jako jeden z czołowych producentów w Europie oferujemy wyłącznie plastyfikatory bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Co więcej, Oxoviflex®, Adoflex® oraz Oxovilen®zgodne z wymaganiami rozporządzenia REACH, nie zostały na nie nałożone ograniczenia i nie podlegają autoryzacji, a dzięki swojemu bezpiecznemu profilowi nie podlegają klasyfikacji CLP. Gwarantujemy również, że wyroby w których znajdują one zastosowanie mogą podlegać recyklingowi!

 

Sprawdź jak się zmieniamy, dołącz do grona partnerów Segmentu Oxoplast®. Postaw na rozwiązania elastycznie dopasowane do Twojego biznesu.