Blog

Spotkania na szczycie

26.10.2015
logo-ECPI

22 września 2015 r. w Brukseli odbyło się spotkanie wszystkich przedstawicieli producentów plastyfikatorów w Europie, aby przedyskutować i określić największe zagrożenia i szanse dla europejskiej branży plastyfikatorów. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że w obliczu ogromnej presji regulacyjnej i rynkowej, istotne jest, aby pracować razem i mówić jednym głosem, który będzie słyszalny zarówno Europie jak i poza nią.

Stéphane Content, Kierownik ECPI (Europejska Rada Plastyfikatorów i Półproduktów) po spotkaniu powiedział, iż „już dawno istniała potrzeba, aby spotkać się z tak dużą i zróżnicowaną grupą przedstawicieli firm. Widząc ich gotowość do współpracy jestem bardzo zadowolony. Jest to świetny punkt wyjścia do przedstawienia pomysłów mających na celu poprawę postrzegania przemysłu PVC i jego produktów. Zjednoczona branża zawsze będzie silniejsza.”
Podczas warsztatów uczestnicy zgodzili się również, że istnieje potrzeba zaangażowania i wychowywania szerszej społeczności zainteresowanych stron na temat korzyści wynikających ze stosowania plastyfikatorów oraz potrzebę przewidywalności regulacyjnej i wkładu społeczno-ekonomicznego. Na podstawie uzgodnionych celów, uczestnicy określili główne komponenty i stworzyli mapę drogową „Road Map” dla przemysłu plastyfikatorów.
Następnym krokiem będzie spotkanie w 2016 roku podczas którego będzie kładziony nacisk na stworzenie odpowiedniej platformy do reprezentowania producentów w Europie i jaką rolę w tym powinno odgrywać ECPI.
Kilka dni później tj. 12 -13 października 2015 w okolicach Paryża miała miejsce trzecia już edycja corocznych Medialnych Wycieczek (Media Field Trip) zorganizowana przez (ECPI). Podróż mediów, wspierana przez VinylPlus, pozwoliła siedmiu europejskim dziennikarzom zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat PVC z pierwszej ręki poprzez wizyty w trzech fabrykach.
Wycieczka mediów rozpoczęła się od fabryki CIFRA, w której ok. 65% produktów PVC poddawanych jest procesowi recyklingu w sposób nowatorski i przekształcane w wysokiej jakości folie PVC, które są ponownie używane np. w przemyśle samochodowym. Kolejną fabryką w podróży mediów była Griffine, która jest ważnym międzynarodowym producentem wysokiej jakości elastycznego PVC pokrytego folią dla przemysłu motoryzacyjnego, meblarskiego i innych. Trzecią i ostatnią fabryką, którą odwiedzili przedstawiciele mediów była Chaize Environnement, która opracowała własne innowacyjne techniki recyklingu PVC zawierającego włókna tekstylne w nowe związki, które mogą być wykorzystane, jako materiał pierwotny do produkcji nowych elementów z PVC.
Wycieczka przedstawicieli mediów była doskonałą okazją dla dziennikarzy, aby zobaczyć kilka dobrych przykładów innowacji dotyczących PVC i dowiedzieć się o korzyściach z przywrócenia do życia codziennego produktów PVC.

Kategorie: