Aktualności

Spotkanie PIGE i Grupy Azoty ZAK S.A.

17.01.2017
m_untitled-0239 (1)

​Nowe regulacje prawne w Polsce i w Europie dotyczące produkcji bezpiecznych kabli w budownictwie publicznym były przedmiotem specjalnego spotkania Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki (PIGE) w Grupie Azoty ZAK S.A. 10 stycznia 2017 roku.

W połowie 2017 roku wejdą w życie nowe regulacje prawne nakładające na producentów zaostrzone normy dotyczące odporności pożarowej produkowanych w Polsce kabli. Zamysłem zorganizowanego wspólnie przez Grupę Azoty ZAK S.A. oraz Zarząd PIGE spotkania było omówienie wpływu nowych przepisów na sytuację rynkową w tej branży oraz działań, które mogą zostać podjęte przez oba podmioty w celu wsparcia krajowych wytwórców w tym segmencie.

 

Zaproszeni producenci mogli zapoznać się z obecnym stanem prawnym w Polsce oraz porównać wprowadzane regulacje na tle innych państw europejskich. Prelekcję wygłosił Wiliam Plunket, przedstawiciel renomowanej brytyjskiej firmy analitycznej Integer Research, podkreślając zmiany struktury europejskiego rynku oraz nacisk, jaki obecnie kładzie się na tzw. bezpieczne kable, szczególnie w budownictwie publicznych.

 

Istotny głos w sprawie najnowszych regulacji dotyczących plastyfikatorów używanych do produkcji izolacji kablowych z PCW, w tym produkowanego przez Grupę Azoty ZAK S.A. Oxoviflex® (DEHT), zabrał również Jean-Luc Wietor – Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Plastyfikatorów i Półproduktów (ECPI). Wskazał on na pełne bezpieczeństwo regulacyjne DEHT odnośnie jego stosowania we wszystkich obszarach przetwórstwa PCW.

 

PIGE jest najstarszą w Polsce organizacją branżową zrzeszającą firmy z branży elektrotechnicznej. Grupa Azoty ZAK S.A. jest producentem plastyfikatora Oxoviflex®, wykorzystywanego m.in. do wytwarzania izolacji kablowych. Uczestnicy spotkania mogli również zapoznać się z rozwiązaniami dedykowanymi dla branży elektrotechnicznej, oferowanymi przez pozostałe segmenty Grupy Azoty, tj. tworzyw i pigmentów.

 

Kontakt i wymiana informacji ze specjalistami z branży kablowej, to dla nas ogromna baza wiedzy z zakresu wymagań, jakie muszą spełniać poszczególne komponenty w całym łańcuchu przetwórstwa i produkcji kabli oraz przewodów elektrycznych – podkreśla  Agnieszka Kurpińska, Dyrektor Handlowy Jednostki Biznesowej Oxoplast – Taką wiedzę możemy wspólnie wykorzystać, opracowując nowe produkty, ale też  – jeśli sytuacja tego wymaga – mówić jednym głosem w kwestii niezbędnych regulacji prawnych i ich wpływu na poszczególne branże przemysłu.

Kategorie: