Aktualności

The OXO Conference. Podsumowanie bogatej historii i spojrzenie w przyszłość.

23.11.2016
untitled-7992-prezes-grupy-azoty-zak-sa-mateusz-gramza

W dniach 17-18 listopada we Wrocławiu Grupa Azoty ZAK S.A. świętowała 30-lecie uruchomienia w Kędzierzynie-Koźlu instalacji do produkcji alkoholi OXO. W ramach obchodów zorganizowano międzynarodowe wydarzenie naukowe The OXO Conference pod hasłem: „Advances in OXO Synthesis – Where the Science Meets Industry”.

Konferencja jest okazją, by Grupa Azoty zaprezentowała się środowisku naukowemu nie tylko z obszaru Polski, ale i z Europy jako atrakcyjny partner, który jest w stanie wdrożyć do praktyki przemysłowej osiągnięcia ze świata nauki – powiedział Mariusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Wśród zaproszonych 150 uczestników nie zabrakło najważniejszych przedstawicieli środowiska chemików z wiodących krajowych ośrodków akademickich oraz wielu gości z europejskich uniwersytetów.

 

W 1986 roku Zakłady Azotowe Kędzierzyn uruchomiły produkcję alkoholi OXO zdobywając przez następne lata ważną pozycję na europejskim rynku w tym segmencie. W 1998 roku instalacja została w istotny sposób zmodernizowana i mimo 30 lat funkcjonowania wciąż osiąga najwyższe parametry techniczne. Rocznie w kędzierzyńskich zakładach produkuje się ponad 200 tysięcy ton 2-etyloheksanolu i butanoli. Ważnym momentem w historii kędzierzyńskiego OXO było uruchomienie w 2015 roku najnowocześniejszej w tej części Europy instalacji do produkcji plastyfikatora nieftalanowego Oxoviflex®. Zyskał on szerokie uznanie przetwórców PVC, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uhonorowała go prestiżowym tytułem „Polski Produkt Przyszłości”.

 

 

Mamy ambicję, by Grupa Azoty ZAK S.A. stała się najbardziej innowacyjnym przedsiębiorstwem w obszarze chemii specjalistycznej w Polsce – powiedział w swym wystąpieniu Prezes Gramza. Potwierdzeniem tych aspiracji jest utworzenie w 2016 roku Centrum Aplikacji OXO i Polimerów. – Będziemy tworzyć w nim innowacyjne rozwiązania, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom branży chemicznej. Powstanie nowoczesne laboratorium aplikacyjne, które będzie opracowywać i testować innowacyjne, wysoko zaawansowane technologicznie produkty chemii specjalistycznej dopasowane do potrzeb naszych klientów. Jesteśmy na najlepszej drodze by osiągnąć znaczący sukces – konkludował Prezes Gramza.

 

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się zarówno polscy specjaliści jak i goście z zagranicy. Prof. Anna Trzeciak, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego poświęciła swoje wystąpienie historii hydroformylowania, prof. Bogdan Marciniec z UAM w Poznaniu zaprezentował zagadnienie dotyczące związków metaloorganicznych i metalonieorganicznych w katalizie i ich zastosowania w syntezie organicznej oraz w inżynierii materiałowej. Ważnym urozmaiceniem była prezentacja przedstawiciela firmy Tecnon OrbiChem LtdAngela Fernandeza pozwalająca spojrzeć na OXO z perspektywy biznesowej. Autor dokonał w niejanalizy rynku alkoholi OXO w ujęciu globalnym, zwracając uwagę na wiodące trendy w tym segmencie. Oprócz prelekcji organizatorzy przewidzieli w programie panel dyskusyjny. Prof. Katarzyna Chojnacka z Politechniki Wrocławskiej, członkini Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A., wzięła udział w dyskusji moderowanej przez dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Katarzynę Ruczkę, o prawidłowej drodze prowadzącej do osiągnięcia sukcesu. – Jestem pełna uznania dla organizatorów wrocławskiej konferencji, że udało im się zgromadzić w jednym miejscu tyle światowych nazwisk z dziedziny hydroformylacji. Wszystkie prelekcje były bardzo ciekawe i prezentowały najwyższy poziom merytoryczny – podsumowała Prof. Chojnacka. – To rzadkie zjawisko, by zakład przemysłowy organizował tak specjalistyczną konferencję naukową – podkreślał profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Zbigniew Marciniec – i pozostaje tylko cieszyć się, że podjęto taką inicjatywę.

 

 

Drugiego dnia konferencji dominowały prelekcje stricte naukowe o specjalistycznej tematyce. Z zagranicznych gości prof.Piet W.N.M. van Leeuwen z Uniwersytetu INSA w Tuluzie zaprezentował temat stosowania katalizatorów rodowych w procesie hydroformylowania. Prof. Reko Leino z fińskiego Turku swoją prelekcję poświecił kombinacji katalitycznych i kinetycznych narzędzi w małej syntezie molekularnej. Wykładowca politechniki dortmundzkiej Arno Behr przybliżył tematykę nowych metali zastosowanych jako katalizatory oraz nowych metod ich recyklingu, a Armin Börner z Uniwersytetu w Rostoku przedstawił zmiany zachodzące w katalizatorze rodowym w trakcie procesu hydroformylowania. Wyniki swoich badańprowadzonych wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w obszarze procesów hydroformylowania oraz z Instytutem Ciężkiej Syntezy Chemicznej „Blachownia” w dziedzinie konwersji aldehydów zaprezentowali przedstawicie Grupy Azoty ZAK S.A. Nie zabrakło wystąpień naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Instytutu Chemii Przemysłowej z Warszawy.

 

Na ceremonii kończącej konferencję prezes Mateusz Gramza wyraził nadzieję, że stanie się ona wydarzeniem cyklicznym, które wpisze się na wiele lat do krajobrazu forów wymiany myśli oraz będzie regularnie gromadzić przedstawicieli świata nauki jak i przemysłu. – Niech nasze hasło przewodnie „Where the science meets industry” stanie się naszym głównym celem – podsumował Prezes Mateusz Gramza.

 

Opinie naszych Gości na temat konferecnji:

 

„To była jedna z najlepiej zorganizowanych i najbardziej okazałych konferencji w jakich kiedykolwiek brałem udział” – Armin Boerner, LIKAT Rostock

 

„Gratuluję sukcesu! Konferencja była bardzo udana zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej, a idea skupienia w jednym miejscu przedstawicieli nauki i przemysłu była trafiona i na czasie” – Armando Pombeiro, Uniwersytet Lizboński

 

„Serdecznie dziękuję za wspaniałą konferencję i gościnność! Już nie mogę doczekać się kolejnych spotkań!” – Reko Leino, Abo Akademi University, Turku