Blog

30 lat OXO – i przyszłość przed nami!

11.10.2016

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. należy do największego polskiego koncernu chemicznego – Grupy Azoty. Jest jedynym w Polsce producentem alkoholi OXO i główny producentem plastyfikatorów. Dziś Grupa Azoty ZAK S.A. to bogactwo uzupełniających się kompetencji – ogromny potencjał produkcyjny posiadający wiedzę i doświadczenie pracowników. Wykorzystuje istniejące możliwości rynkowe, przesuwając się w stronę oferowania swoim klientom nie tyle produktów, co kompleksowych rozwiązań aplikacyjnych spełniających ich oczekiwania.

W tym celu utworzono Centrum Innowacji ZAK, którego zadaniem jest opracowywanie wysoko zaawansowanych substancji chemii tworzyw sztucznych. Natomiast zaplanowane na potrzeby centrum laboratorium aplikacyjne pozwoli na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych opierających się głównie na utworzeniu dodatków modyfikujących polimery w kierunku uzyskania innowacyjnych plastyfikatorów, a następnie wykonanie szeregu badań aplikacyjnych z ich wykorzystaniem. Firma planuje także opracowanie kompozycji tworzywowych w połączeniu z tymi dodatkami oraz badanie ich właściwości. Głównym zadaniem funkcjonowania Centrum Innowacji ZAK jest działanie na rzecz aktywnego poszukiwania innowacyjności oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez oferowanie im szerokiej gamy specjalistycznych produktów. Przewodnim celem firmy jest wpływ na polepszanie życia człowieka. To właśnie człowiek w całym skomplikowanym procesie przetwórczym jest dla niej najważniejszym elementem. Wszystko to, co firma tworzy, ma swoje zastosowanie w świecie, który nas otacza.

Kiedy w 1986 roku powstała instalacja OXO, był to wyczyn na skalę światową. Projektowa zdolność produkcyjna wynosiła 134 tysięcy ton alkoholi OXO na rok, a już w 1995 roku wyprodukowana została milionowa tona alkoholi. Obecnie firma może wyprodukować 225 tysięcy ton alkoholi OXO i 86 tysięcy ton plastyfikatorów, w tym 50 tysięcy ton nieftalanowego plastyfikatora Oxoviflex®. Grupa Azoty ZAK S.A. jest jedyną w Polsce, a piątą w Europie, firmą produkującą alkohole OXO. W rankingu europejskich producentów plastyfikatorów jest największą firmą w kraju i piątą europejską. Oferowane produkty były i są obecne przez 30 lat na wszystkich kontynentach, a firma wyznacza sobie coraz to nowsze cele. Dzięki ogromnej pracy własnej, dbałości o najdrobniejszy detal, zdobyła zaufanie i wypracowała jakość, którą obecnie jest w stanie zapewnić swoim klientom.

Grupa Azoty ZAK S.A. sukcesywnie rozwija oferowane produkty. Wprowadziła na rynek nowy plastyfikator – nieftalanowy Oxoviflex®, który jest nowoczesnym produktem spełniającym wszelkie wymogi zapisane w Europejskiej Farmakopei. Firma wydłuża łańcuch wartości produkcji segmentowej budując instalację estrów specjalistycznych, które uzupełnią ofertę podstawowych plastyfikatorów i umożliwią jej rozwój nowych segmentów rynkowych. Dawniej i dziś, pracownicy wnoszą do firmy ogromną wiedzę, umiejętności, które stanowią nieodłączny element funkcjonowania zakładu. Nauka i przemysł wzajemnie przenikają się pozwalając firmie na stworzenie nowego, innowacyjnego Segmentu OXO. Grupa Azoty ZAK S.A. w zakresie produktów organicznych opiera się na fundamencie technologicznym oraz produkcyjnym, którym jest instalacja OXO – ona jest początkiem wszystkiego.